tisdag 5 mars 2013

Mobiltelefonen i skolan, del 2

En ständigt återkommande fråga från skolvärlden är den om hur man skall hantera elevernas telefoner (med telefon avser jag primärt smartphones). Jag skrev ett inlägg om detta i november 2012 men jag ser i sökstatistiken att varje dag så söker folk efter frasen "mobiltelefonen i skolan"och frågan är ständigt aktuell.

Varför kan man fråga sig? Är det inte bra om vi har digitala verktyg i skolan där varje elev kan nyttja dessa effektivt i klassrummet såväl som utanför?

Det är helt klart att kommuner och skolor har olika strategier i detta. Engelska skolan i Gävle väljer totalförbud medan vi i ett reportage från TV4 från Gröndalsskolan i Värnamo ser att man nyttjar mobiltelefonen mycket aktivt i en del ämnen.

Om vi ser till internationellt perspektiv så visar en bland annat en studie från University of Haifa att 96 procent av high-school eleverna nyttjar  mobilerna under lektionstid. Vad de däremot gör är olika, vi kan läsa följande på Science Daily:
"The students use their mobile phones in various ways -- to surf the Internet and access social media, to listen to music, take photos, play games, and send text messages and photos," the researchers point out. Based on our findings, there is almost no moment during any class when some pupil isn't using their cell phone." 
Vän av ordningen frågar sig säkert om detta verkligen är en positiv utveckling av skolan? Att man sitter och spelar spel och sänder meddelanden under lektionstid kan knappast vara en del av utbildningsmiljön. Frågan är varför detta sker? Är det på grund av att skolan är svår eller att den är tråkig eller är det så att mobiltelefoner drar uppmärksamheten från lektionen? Troligtvis är båda alternativen sanna vilket för oss till nästa fråga...varför? Om vi väljer bort mobilerna från klassrummet, kommer vi att lära oss bättre då? Vi kanske måste försöka förstå vad det är som händer i direktkommunikationen i t.ex. Kik eller Instagram och varför den blir så viktig och tar uppmärksamhet? Eller var det inte exakt det som skedde när vi skickade lappar mellan oss när vi var unga men inte hade tillgång till teknik som idag? Det finns inga entydiga svar i detta och jag tror att alla lärare och rektorer skulle önska en universallösning i detta så att man tydligt vet hur man ska göra. I alla de föreläsningar och kurser jag har så framkommer nästan alltid i samtalen att mobiltelefonen hos eleverna är eller kan vara ett problem.

Jag har ställt en fråga på nätet hur man ser på detta med mobilen i skolan. Svaren ser ni nedan och ni kan själva rösta genom att klicka på denna länk. Det bör dock understrykas att de som svarat på denna fråga säkerligen i mångt och mycket består av personer som befinner sig i eller i närheten av skolvärlden och som dessutom är rätt van att nyttja IT, frågan har gått ut på Facebook och Twitter. Det som är intressant att ta del av i de svar som kommit in är just detta att en del anser att datorn är okej i skolan men inte mobiltelefonen.

I en annan studie (Finansierad av Verizon som är leverantör av mobilnät så denna studie bör läsas kritiskt) så framgår de i denna att elever nyttjar mobiler till skolarbete. Studien fokuserar på barn i årskurs 6-8 i USA. Vi kan läsa följande i denna studie:
An unexpected number of middle school students (from all ethnicities and incomes) say they are using mobile devices including smartphones and tablets to do their homework. Previous TRU research indicated that middle school students are using smartphones and tablets for communication and entertainment. However, this is the first TRUresearch that shows that middle school students are also using these mobile devices to complete homework  assignments.
 •  More than one out of three middle school students report they are using smartphones (39%) and tablets (31%) to do homework. 
 •  More than 1in 4 students ( 26 %) are using smartphones for their homework, weekly or more.
 • Interestingly, Hispanic and African American middle school students are using the smartphones for homework more than Caucasian students. Nearly one half of all Hispanic middle school students (49%) report using smartphones for homework. Smartphone use for homework also crosses income levels with nearly one in three (29%) of students from
Vi kan läsa vidare:
 • Yet, significantly more students who use mobile devices in the classroom express a strong interest in STEM subjects than students who do not use these devices in the classroom. 
 • Two out of three students (67%) who use laptops in class say that it helps them learn math an science better and more than half of all students who use tablets in class (55%) say it helps them learn math and science better. 
 • Students also say using mobile devices like tablets makes them want to learn more. 
Despite these benefits, more than half of all middle school students (54%) say they are not allowed to use laptops in the classroom for learning purposes, (68%) of students are not allowed to use a tablet for learning purposes, and(88%) say they are not allowed to use smartphones for learning in the classroom.  

Som sagt, vi bör läsa detta kritiskt, inte minst för att vi befinner oss i en annan kontext men även också då det finns starka kopplingar till mobilindustrin.

Så frågan kvarstår...vad ska vi göra? Det finns som sagt inget entydigt svar och frågan skiftar karaktär beroende på vilka åldrar vi talar om. i de yngre åldrarna upp till årskurs 3 så är problematiken kanske inte lika svår då man kan argumentera för att mobilen inte skall nyttjas vare sig för undervisning eller nöje på skolan då alla elever inte har tillgång till en smartphone. När man kommer upp i åldrarna blir det knepigare. Nu börjar i stort sett alla ha mobiltelefoner och då måste också argumentationen bli annorlunda. Antingen säger man att det är totalt förbjudet att nyttja telefonerna eller så reglerar man det hela med avtal (som är svåra att skriva och även följa) eller så släpper man det fritt. I somliga fall överlåter ledningen frågan till pedagogerna, i andra fall blir det en ledningsfråga.

Lösningen är att man måste diskutera detta kollegialt i skolan, rektor måste ta ett tydligt ledarskap i frågan och vara så insatt i detta så att man kan ta kloka beslut utifrån den kontext man befinner sig i. Viktigt är också att föräldrarna involveras i diskussionen och får ta ett ansvar, detta är kanske det svåraste. Föräldrarna förser eleverna med mobilerna men nyttjandeproblematiken blir en skolfråga.

För den som vill luta sig mot forskningen om mobilen i skolan så finns det inte mycket att hämta för tillfället. Det är projekt som är igång men inte kommit så pass långt att vi har ett gott underlag för att ta beslut. Det finns även en debatt om huruvida mobil strålning kan vara farlig för unga (och vuxna) men även denna fråga är svår att hantera då det finns argument både för att det mobiltelefonen kan skada människan såväl som att det finns rapporter om att det inte är någon fara alls. Sanningen ligger kanske någonstans mitt emellan?

Jag hoppas att vi får höra många röster i kommentarsfältet nedan både om goda erfarenheter såväl som dåliga.

2 kommentarer:

 1. Datorer och mobiler kan skapa både mer oreda och mer "reda" i klassrummet och det är inte entydigt bra eller dåligt för lärandet. Oreda är ofta en utmärkt utgångspunkt för lärande. I de fall som det skapar mer ordning och tystnad är det inte säkert att det innebär att eleverna lär sig mer. Fråga är komplex.
  Det är inte heller självklart att det skapar större variation - det handlar, som med all pedagogik, om pedagogens skicklighet och förmåga att se lösningar istället för problem. Jag har personligen upplevt elever som jublat när de sluppit använda datorn.

  SvaraRadera
 2. Som du vet var jag lite tveksam till mobiler i undervisningen i höstas. Dock inte tveksam till mobiler i klassrummet. Har nu mycket mer erfarenhet och har insett att de kan fylla en viktig funktion. Jag har till stor del jobbat 1-1 sedan nyår utan datorer. (Fick dem idag). med verktyg som socrative osv kan man göra mycket. Men tyvärr så är det mycket disk om förbud, kollegor o föräldrar har svårt att se nyttan av mobilen. ex en elev kom till min lektion när de skulle ha prov i Hi på mobilen, och sa att han fått mobilförbud av föräldrar och mentor på skoltid. Det gick att lösa den gången. Vi måste se möjligheter med dessa små datorer.

  SvaraRadera