lördag 28 september 2013

Vem är inte online och varför?

Pew Internet i USA gör ständiga nedslag i den digitala utvecklingen och i en rapport som släpptes den 25/9 så framgår det att 34% av de som inte nyttjar internet menar att internet inte är relevant för dem eller att det inte finns något behov. I USA så nyttjar ca 15%  av den vuxna befolkningen (18 år och uppåt) inte internet. Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 2252 personer.

Mer intressant är det faktum att 32% av dessa menar att orsaken till varför man inte nyttjar internet är helt enkelt för att det är för svårt och att man dessutom är orolig för virus och hackare. Detta att det är för svårt är nog inte något som enbart gäller i USA. Vi har ofta en tanke om att vi i Sverige är rätt duktiga på detta men det måste hela tiden understrykas att vi har en stor del av befolkningen som verkligen tycker att det är svårt, man förstår inte vad som händer eller vad man ska göra när något har hänt.

Många av dessa är lärare som verkligen känner ett stort motstånd över ny teknik. Man orkar inte sätta sig in i detta och det tar tid. Tänkt dig själv att börja att arbeta med något som du bara tycker stjäl tid istället för effektiviserar. Det blir fler fel är rätt. För denne är det svårt att förstå poängen med digitaliseringen.

Detta är inget nytt för er som är kunniga inom IT och utbildning, men ibland kan det vara så värdefullt att få träffa dessa som med goda argument menar att man inte vill arbeta med IT. Hur möter vi dem?

Läs hela rapporten här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar