tisdag 6 maj 2014

"OECD dödar lusten att lära"


I ett upprop sänt till OECDs chef för Pisa, Andreas Schleicher, uppmanar över 100 pedagoger världen över att problemen med Pisa samt att nästa omgång av tester bör avbrytas. Uppropet som återfinns här uppmanar OECD att fundera över de negativa konsekvenser rankingen innebär och i brevet skriver man bland annat OECDs ranking uppmuntrar regeringar att söka "kortsiktiga lösningar" för att klättra på rankingen. Rankingen dödar snarare glädjen i att lära och omvandlar det till "slit". Författarna till brevet menar att Pisa leder till ett beroende av kvantitativa åtgärder för att rangordna och stämpla elever, lärare och skolledare. Rankingen snedvrider läroplanen vilket minskar lärarnas autonomi och leder till ökad stress i skolan.

Författarna av brevet är tuffa i sina formuleringar. De skriver att OECDs växande inflytande över hur skolan sköts och vad de lär ut är djupt odemokratiskt. Till skillnad från Unicef ​​och Unesco, har den ingen "legitimt mandat" i utbildningen.  "OECD är en klubb", säger Heinz-Dieter Meyer, professor i utbildningspolitik vid State University i New York och en av brevets upphovsmän. "Det finns inte ens en strävan till demokratisk legitimitet. Du blir medlem enbart genom att bli inbjuden".

Det är ett mycket läsvärt inlägg i debatten och många ifrågasätter Pisa, man frågar sig också i detta upprop vilken kunskapssyn det är som premieras i Pisa? Uppenbarligen gäller det att plugga och kunna saker utantill, detta blir problematiskt anser författarna då sådan kunskap sällan leder till en förmåga att skapa nya idéer och innovativt tänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar