onsdag 14 maj 2014

MOOC - utbildning för alla eller stora pengar för få?

Debatten kring MOOC (Massive Online Open Courses) fortsätter. Det som för något år sedan lyftes fram som framtiden inom högre utbildning kritiseras nu från flera håll. Att ha en kurs med 100 000 deltagare låter fantastiskt, samtidigt som lider dessa utbildningar av mycket låg genomströmning, varierande kvalitet, dålig eller obefintlig kommunikation mellan lärare och deltagare. Utöver detta så är produktionskostnaderna oerhört höga för att producera MOOC-kurserna.  CFHE som står för "The Campaign for the Future of Higher Education" arbetar för att höja kvaliteten inom högre utbildning samt ge möjlighet till fler i USA att kunna utbilda sig har just nu en kampanj där MOOCs ifrågasätts. Deras grundtanke är följande:

"Fakulteten och dess personal har utvecklat och implementerat onlineverktyg för lärande i många år och vi uppskattar värdet av dessa verktyg," säger Susan Meisenhelder, CFHEs talesperson. "Men guldrushen som vi nu ser för att integrera online-utbildning i läroplanerna inom högre utbildning utan tillräcklig analys av vad som fungerar för studenterna och vad som inte gör det, är mycket oroande".

 CFHE menar att onlineutbildning är en miljarddollarverksamhet där satsningar motiveras mer av vinsten än kvaliteten på utbildningarna. CFHE vill arbeta för att kvaliteten skall höjas samt att blivande studenter skall kunna välja rätt i utbildningsfloran.

Nu är läget annorlunda i Sverige, vi har en annan finansiering och alla har möjlighet att studera och då blir frågan om kommersialism inte lika aktuell, däremot finns det ett intresse i frågan och man funderar vid flera lärosäten huruvida vi bör arbeta med MOOCs även i Sverige. Den 28/4 2014 hölls en interpellationsdebatt mellan Thomas Strand (S) och Jan Björklund (FP) och där rubriken för debatten var: En nationell strategi för MOOC (länken tar dig som läsare till debatten). Vi ligger lite efter USA i utvecklingen och vi har inte samma finansiella stöd från den kommersiella marknaden som i USA, och kanske ska vi inte heller ha det, det finns en poäng i att drivas av utbildningspolitiska och ideologiska krafter snarare än ekonomiska. 

CFHE har släppt en film över hur de ser på denna fråga och klart är att det finns många frågetecken även om jag inte till fullo instämmer i filmens alla budskap.Jag tror med på riktade insatser som gör skillnad. Ett sådant ser vi i ett projekt som högskolan Dalarna i norra Somalia där de tillsammans med två universitet i Somaliland (Hargesia University och Amoud University) arbetar när för att utbilda barnmorskeutbildare i en region med en av världens högsta spädbarnsdödlighet. Satsningen finansieras av SIDA. Se inslag nedan:
Den mest spännande frågan är, är MOOCs här för att stanna eller kanske bara en fas i en övergång till något annat? Diskussionen lär fortsätta men viktigt är att komma ihåg att det handlar om mycket olika lägen om vi ser till USA och Sverige. I en population om 9 miljoner medborgare så är MOOC-underlaget rätt skralt om man inte hoppas på en internationell marknad. Vad gäller MOOCs i Europa så finns det idag 570 MOOCs enligt Open Education Europe.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar