måndag 1 november 2010

Vi vill ha böcker

Läser på Stefan Pålssons omvärldsblogg att det finns en besvikelse på Norska Nordahl Grieg vidaregående skole med införseln av datorer i undervisningen. En Facebook-grupp har startas som protest där eleverna begär böcker och traditionell undervisning för att lära sig mer. Mycket intressant och jag tror att vi kommer att få liknande händelser i Sverige. Frågan är bara vad som har hänt i detta fall? Har man som så många gånger förut köpt en massa tekniska lösningar utan att ha en pedagogisk idé med det man gör eller är det så att man har haft för stora förhoppningar på tekniken? Kanske har man nyttjat för många verktyg samtidigt eller nyttjat fel från början? Kanske har inte lärarna fått god utbildning eller det stöd som de behöver, kanske har eleverna fått undermålig utrustning?

Fallgroparna är så många och ändå är det så många skolor som hoppar in i sådana här projekt utan att ens fundera på ovanstående frågor. Att införa teknik och metodik är inte alldeles enkelt och måste drivas utifrån ett pedagogiskt motiv och strategi. Tänk vad mycket bättre allt hade varit om vi slapp begreppet IT vilket för så många pedagoger skapar skrämselhicka, IT borde istället hetat pedagogisk utveckling (PU), kanske hade det sett annorlunda ut i skolorna då?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar