måndag 8 november 2010

20-års intervall och kognitionskommunikation


Läser på George Siemens blogg elearnspace om teknik/kommunikationsskiften baserad på en bild (som återges nedan). Det handlar om att framtiden ligger i att strömma innehåll som en del i en störe gemensakp, eller som Danah Boyd uttrycker det i en artikel i EDUCASE:

The future of Web 2.0 is about streams of content. If we want to help people, we need to help them be attentively aligned—”in flow”—with these information streams.
Bilden ovan ger en god översikt fram till nu men för mig är det något luddigt vad dessa aktivitetsströmmar kan innebära, vilka som är värdefulla och vilka som är totalt oviktiga. Givetvis handlar det om att för en del så är något viktigt medan det kanske för mig är helt oviktigt. En uppenbar risk finns nu att informationsbruset i våra aktivitetsströmmar kommer att bli så stort att vi får svårt att urskilja det som är viktigt för mitt vidkommande. När vi sänder ut till obestämbara mottagare så blir många gånger meddelandet mer luddigt och obestämbart än när man vet vilken mottagarna är.

Nästa skifte, 2030, kan bli precis vad som helst, men ett intressant scenario skulle kunna vara kognitionskommunikation (sådär alldeles lagom luddigt begrepp för att det skulle kunna fungera :-) )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar