söndag 25 november 2012

Är IT-avdelningen skolans största utmaning?

En blivande IT-tekniker cc by Geek and Poke
Det slår aldrig fel. I alla sammanhang då jag föreläser om IT och skola så finns det alltid ett utbrett missnöje med IT-avdelningen som skall stödja skolans verksamhet. Problemen varierar från kommun till kommun men gemensamt för alla är att man känner sig uppgiven och rådlös i hur man skall gå vidare med IT-satsningarna i skolan då IT-avdelningar bromsar och ibland verkar uppfatta sig själva som primärverksamheten (se tidigare inlägg).

Det som är uppenbart är att många kommuner inte ser att skolans verksamhet skiljer sig markant från all annan kommunal verksamhet. När ett problem uppstår med tekniken i skolans värld så räcker det inte att man från IT vill ha in en anmälan utan problemet måste lösas omgående. Det kan stå och falla med att tekniken fungerar för att lektionen skall kunna genomföras. I somliga kommuner har man insett detta och har ett nära samarbete med skolan och ibland också en person som sitter på IT-avdelningen med ett utvecklingsansvar och stöd till rektorerna och lärarna. 

Men problemen kvarstår och i takt med att skolan blir alltmer digitaliserad så kommer dessa frågor att bli än mer aktuella. IT i skolan har nog med utmaningar utifrån ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv och att utöver detta uppdrag så skall man brottas med människor som inte vill förstå eller har förmågan att förstå vad skolan handlar om. Det blir än mer komplicerat om man outsourcar IT-driften och supporten till externa agenter som har än mindre insikt i skolans värld. Faktum är att när man outsourcar ser man ofta till en reell kostnadskalkyl men glömmer att ta med pedagogisk kompetens och kännedom om skolan som en komponent i avtalet.

Hur kan man då lösa detta? I en del fall så har man löst det från skolans håll genom att totalt gå förbi IT-avdelningen och skapa egna lösningar. Detta är en desperat handling som jag kan förstå men som samtidigt är olycklig då skolan får ett stort ansvar om sådan verksamhet som den inte skall behöva befatta sig med. I andra fall så försöker man att utveckla den pedagogiska miljön med stöd av IT men IT-avdelningen har sagt blankt nej till att stödja verksamheten. I dessa fall så blir det mycket trial and error och den tekniska utmaning blir större då inget stöd finns att få. Man fortsätter ändå för att det är viktigt för verksamheten. Det finns flera lösningar eller icke-lösningar på detta men det som är beundransvärt är att så många lärare orkar och vill fortsätta trots ett dåligt stöd från IT-avdelningarna.

En lösning skulle kunna vara att forma en IT-strategiutbildning med fokus på skolan. Alltså inte en IKT-pedagogiskt utbildning utan en utbildning som syftar att kunna identifiera de pedagogiska/didaktiska/tekniska/organisatoriska/ekonomiska/politiska grundstenarna för att kunna skapa en så bra förutsättning för lärarna som möjligt. Denna strateg bör vara pedagogiskt utbildad men också ha en god kännedom om de tekniska förutsättningarna. Denna funktion finns i en del kommuner, men det är en svårfunnen kompetens.

Vidare måste skolchefer och rektorer även besitta en relativt god IT-kompetens vilket gör rektorns uppgift än mer komplicerad. Men det pedagogiska ledarskapet kräver också detta och egentligen borde rektor har en IT-strateg vid sin sida.

Just nu brottas skolorna mot IT-avdelningarna landet över i en match som tyvärr alltför många gånger leder till IT-avdelningarnas fördel. Hur kunde det bli så? Det ironiska sker...en avdelningen som har till syfte att stödja utvecklingen framåt drar hela tiden skolan bakåt.

4 kommentarer:

 1. Problemet som du skriver är att de förstår inte det pedagogiska i varför skolan ska använda datorer. Jag som IKT-pedagog och den som har kontakten mellan IT-avdelningen och Skolan får kämpa och kämpa för att göra en duglig situation för lärarna. vill dela ex. på hur det kan gå till.

  Datorsal (musiksal) har helt plötsligt ingen internet åtkomst. Då har nån på IT valt att strypa nätet på uttag i solan som har såkallade "fulswitchar" han kommer dit och inser snabbt att det är han själv som satt upp den. Salen krånglar i över en vecka och IT väntar. efter x antal diskussioner så löser de det tillfälligt för att senare efter 5v. har vi samma problem och ingen lösning.

  IT rekommenderar stationära arbetsstationer till personal på skolan pga att de är mer hållbara. då förklarar jag att datorn 2012 är en pedagogiskt verktyg som lärarna ska kunna använda mer än bara vid projektorn och i sitt kontor. Vet ej om de förstod.

  Jag beställde 4 st imac i sommras... efter 17 v. leverera de den sista datorn och då hann nästan en ny modell kommit. anledning "ingen som jobbar med mac"

  har krånglar sen sep. för att få 1:1 datorer inköpta av IT men de vil inte installare office på de pga vi har ingen licenser för 1:1 datorer. Detta går fram och tillbaka i flera veckor och i måndags fick jag de.

  Detta är bara några exempel... det trista i alla exempel är att man pratar teknik och inte pedagogiska vinster och det blir svårt för mig att utveckla skolan i dessa områden för de ser bara strulande teknik.

  För några veckor sen visa jag upp en samr-modellen (som jag vet att ni har kritiserat här) lite som en tankeställare för skolan. Lite som "denna modell kommer nio kunna se flera gånger framöver... detta är inte lösningen men väcker endel tankar".... denna modell uppfattades som "framtiden" vad jag anser snarare handlar om igår.

  (jag orkar inte rätta så ursäkta för alla stav & dramatiska felfel)

  SvaraRadera
 2. 2013 har jag fått tjänstledigt från gymnasieskolan där jag jobbar för att på heltid bli projektledare på IT/IS avdelningen på Mora, Orsa och Älvdalen. Ett stort projekt är (grund)skolan och IT. Där vi, skolledare, IT/IS avdelning och jag som projektledare ska ta fram den pedagogik (inklusive utbildning) och den teknik som vi tror att grundskolan behöver. Få en röd tråd som binder ihop alla tre kommuners grundskolor med gymnasieskolan när det gäller NGL. De nya IT-chefen håller också på att ta fram Mac-utbildning för några datatekniker på avdelningen. Jag misstänker att detta greppet är unikt, det ska bli väldigt skoj.

  SvaraRadera
 3. Det finns en grundläggande kulturskillnad mellan it och lärande. Normalt vid genomförandet av en it-miljö definieras möjligheter som ska kunna tillgodoses och därför skapas ofta rigida system som tillåter det som på förhand har definierats som möjligt. Allt annat är per definition låst.

  Lärandet och undervisningen har andra behov. Lärare jobbar på olika platser varje dag och deras undervisning sker i olika lokaler ständigt. Dessutom är lärandet och undervisningen individuell och utvecklas ständigt. Det ställer krav på miljön att vara flexibel och öppen för att inte hindra lärares möjligheter att ständigt utveckla sin undervisning.

  Dessutom är skolan i ständig produktion. Det finns bara ett fåtal möjligheter att förändra och uppdatera miljön varför det måste ske en bra planering för justeringar och ändringar.

  Det som sker just nu i skolsverige är en revulotion där skolor väljer att lösa sin egen it-miljö genom att erbjuda lärare och elever en fri och öppen miljö vilket borgar för en förnyelse av arbetsmetoder och snabb förändring. Hen kan fundera på om det är bra på sikt att överta ansvaret men just nu är det absolut bästa lösningen. Väldigt få lärare i Sverige har en god upplevelse av en miljö distribuerad av it-avdelningen.

  SvaraRadera
 4. Det kanske är en annan form av IT-avdelning som behövs?

  En IT-avdelning som supportar, stöttar, utbildar, tipsar om nya intressanta tekniker och hjälper till att hålla saker och ting igång.

  Efter vad jag sett på många skolor så är det nog inte fel att blanda in lite av den kompetens som de som arbetat med IT i många år besitter.

  Men det ska inte vara den traditionella IT-avdelning som styr och härskar.

  SvaraRadera