tisdag 20 november 2012

Mobiltelefonen i skolan

Så har debatten blossat upp igen, ska (unga) barn få ha mobiltelefonen i skolan eller inte? Frågan har lyftes bland annat i Lilla Aktuellt den 11/10 (klippet är kvar en kort tid ännu) där två skolor lyftes fram där man i den ena fick ha sin mobil medan den andra förbjöd mobilen under skoltid. Frågan är inte alldeles enkel då det är många parametrar inblandade i detta och desto mer man funderar på det så undrar man vad frågan egentligen handlar om.

Det bör klarläggas att denna fråga oftast berör barn från föreskoleålder upp till årskurs 6 även om frågan ibland också är aktuell på högstadiet och gymnasiet.

Vi kan ta olika perspektiv i frågan och enklast är kanske att välja den som säger att mobilen inte får vara påslagen i skolan. I den rapport som jag och min kollega Eva-Lena Embretsén gjorde efter möten med skolor i vår region så framkom det inte ovanliga förfarandet att mobilen fick läggas i en låda och efter dagens sista lektion fick man tillbaka den. Däremot verkar det som om att man inte alla gånger egentligen funderat över varför man inte får nyttja den under lektionstid. Skälen är ofta att telefonen inte skall vara på för att den stör eller drar uppmärksamheten från läraren. Detta kan vara sant men frågan är om man det inte går att fundera i andra banor kring detta?

Men kanske bör man lista argument för och emot att ha mobilen under lektionstid för att få lite överblick:

Orsaker till varför man inte ska ha mobilen i skolan:
 • Mobilen stör
 • Mobilen gör att barnen blir mer okoncentrerade
 • Med mobilen kan man ta kort eller filma i smyg
 • Med mobilen kan man mobba andra elever
 • Utifrån en tanke om en likvärdig skola skall inte en del elever ha möjlighet till att nyttja en smartphone medan andra kanske inte har den möjligheten (rättviseaspekten)
 • Skolan skall fungera som en frizon från de digitala artefakterna
Orsaker till varför man får ha mobilen i skolan:
 • Mobilen kan fungera som ett pedagogiskt stöd under lektionen.
 • Det är lätt att nå eleverna snabbt och effektivt.
 • Mobilerna är en del av samhället och kulturen.
 • Vi kan med mobilen hjälp göra nya saker som innan inte var möjliga, eller kan vi det?
 • Mobilen kan nyttjas till stöd i elevernas dokumentation.
 • Med mobilen kan vi sprida kärlek (Gilla). I motsats till mobbning som alltid lyfts fram.

Listan behöver fyllas på. Kommentarer emotses.


  5 kommentarer:

  1. Dax att skicka in ett papper, tack för påminnelsen :D

   SvaraRadera
  2. Om vi pratar BYOD och eleverna ska kunna använda sina digitala verktyg, då räknas även mobilen dit. Idag har eleverna "allt" i mobilen, mail, anteckningar, internet, kalender m.m. och kan då också använda den i skolan. Fråga de flesta vuxna idag, om de skulle klara sig utan sin mobil och jag är säker på att det inte är många som skulle svara nej på den frågan. Och samma sak gäller eleverna. Rätt använt är det ett digitalt verktyg och det handlar bara om hur läraren förhåller sig till användningen och hur man pratar om det i klassen/på skolan.

   SvaraRadera
  3. Det är helt klart ett laddat ämne. Personligen anser jag att det är bättre att eleverna får använda alla medel som de har tillgång till i sin utbildning.
   Problemet är tyvärr det att alla elever inte har tillgång till en mobiltelefon vilket kan leda till problem så det är svårt att säga om rättvisan (alla ska ha tillgång till samma saker) ska gå först eller om användbarheten ska få gå först.
   Tror att det bästa skulle vara om fler undersökningar gjordes om hur telefonerna just nu används i skolorna för att få fram ett ramverk som man kan gå ifrån.

   SvaraRadera
  4. Med rätta appar och extra utrustning som läspenna kan man hjälpa dysilektiker och liknande.

   SvaraRadera
  5. Det handlar som på jobbet om mötes disiplin. Under ett möte ringer, textar man inte. När mobilen passar under skoldagen varierar. Kan man inte skapa ett klimt med ansvartagande elever som har mobil kanske man kan skapa ett utan. Som alltid är sanningen i en gråson utan något magisk lösning om passar alla.

   SvaraRadera