måndag 4 februari 2013

Är det möjligt att begå virtuellt självmord?

Det är något lockande i tanken över att totalt försvinna från webben, i det att inte lämna några spår och kanske också lämna alla sammanhang på nätet. Redan tidigt i internets historia så talas det om de som försökt lämna nätet totalt, i boken Virtual Faith-The Irrelevant Spiritual Quest of Generation X av författaren och teologen Tom Beaudoin från 1998 kan vi läsa följande där Tom beskriver hur han tar farväl av sina vänner online:
"Dear virtual friends. I can no longer tolerate life in this virtual world. I need more real forms of relationsship than I can find here. It would be inappropriate to say good-bye, that I will never see you again, since in fact I have never seen you. Thats the key reason I must end my life in cyberspace. There is something profoundly absent from our knowledge of eachother in this medium. I want and need something more real"
och det var ännu i en tid när internet inte hade de sociala dimensionerna som vi har idag. Även om det är lockande så undrar jag i vilken omfattning detta verkligen sker? I Toms fall ovan så återföll han efter någon eller några veckor med ny kraft.  Är det några som totalt lämnar nätet eller är det helt omöjligt idag? Eller lämnar man de sociala nätverken och enbart nyttjar nätet till sådant som hör vardagen till i form av praktiska göromål? Andra menar att man aldrig gått in i de sociala nätverken men i samma sekund som man tar del av andra synpunkter om en produkt eller tjänst så är man del i av de sociala nätverken, kanske inte aktivt men ändå del av.

Distinktionen mellan verkligt liv och online har suddats ut, vi kan inte längre skilja dessa två åt då online är offline och tvärt om. Därför haltar texten från 1998 ovan men det som är intressant är just känslan av att vilja lämna. Det låter brutalt att tala om självmord då det är ett mycket tungt begrepp och som är så allvarligt, begreppet används dock och skall i detta inlägg ses som ett avhopp från internet. Det är inget självmord i egentlig mening men det är en fundamental förändring. Avhoppet blir svårare och svårare dessutom då våra sociala nätverk kryper allt närmare oss, de är en del av oss och påverkar oss. Mobilen är vår förlängda kropp och utan denna är vi naken och utanför. Är det överhuvudtaget möjligt att för en som en gång gått in i detta kunna lämna?

I vilket fall så finns det idag olika sätt för att avsluta sina engagemang i sociala medier men hur effektiva dessa är är svårt för mig att avgöra då jag själv inte har testat dem. En av de som funnit med under flera år är Suicidemachine där jag kan välja att totalt utplåna mina sociala tjänster eller kanske välja en bland andra tjänster.


Lifehacker har skrivit en guide över hur man gör för att lämna t.ex. Twitter och Facebook samt hur man därefter också rensar sina spår i Googles sökmaskiner. Men det finns brister i dessa metoder och det är att vi aldrig kan rensa ut oss totalt. Vi finns kanske med i olika forum vilka är svåra att rensa och i somliga fall så når vi helt enkelt inte informationen, vi har inte verktygen för det.

Om du känner någon som har lämnat så får du gärna skriva en kommentar om detta. Vad hände och hur blev det sedan?