torsdag 7 februari 2013

IT och lärande i framtiden. Om konsten att sia.

Det är många som yttrar sig om framtiden, vilken värld vi kommer att gå in i och hur morgondagens lärande kommer att se ut. New Media Consortium har under mer än tio år samlat ett 50-tal forskare och IT-kännare för att gemensamt samla sig kring det man tror kommer att påverka skola och högre utbildning under de kommande åren i rapporten Horizon Report. Nedan ser vi ett sammandrag av den senaste rapporten.
Rapporterna kan ni ladda ned och jag har följt dessa under flera år och det är en intressant läsning samtidigt som man slås av hur lite vi egentligen vet om framtiden. Jag har gått igenom de senaste tio årens Horizon Report dokumenten för högre utbildning och ibland får jag känslan av att om man upprepar samma sak tillräckligt många gånger så tenderar det att bli sant...eller åtminstone nästan sant.

Om vi går tillbaka till år 2004 så trodde man att lärobjekt (learning objects) skulle slå igenom vilket det aldrig gjorde. Man kunde alltså inte ens sia om det som skulle hända inom det närmsta året. Ytterligare såg man att i framtiden inom två till tre år skulle 3D-utskrifter komma att bli aktuella, visserligen hade de rätt men det skulle snarare ta 8-10 år innan det skedde.

Horizon report 2005  föreslog att inom två till tre år skulle Spelifierat lärande (Educational Gaming) slå igenom vilket det än idag inte har gjort fullt ut inom högre utbildning. Vidare trodde man att Augmented Reality skulle slå igenom inom fyra till fem år, än idag har det inte alls slagit igenom annat inom nischade områden inom högre utbildning.

Horizon Report 2006 tog återigen upp förslagen ovan om  Educational gaming och Augmented reality och att detta skulle få genomslag inom två till tre år (Educational Gaming) och fyra till fem år för Augmented reality . Vi är alltså nu inne på årsspannet 2009-2011.

Horizon Report 2007 lyfte fram det uppenbara om än något försiktigt i det att inom två till tre år kommer mobiltelefonen att slå igenom inom högre utbildning samt Virtuella världar. Virtuella världar slog aldrig igenom annat än inom olika experiment men inte på bred front. Mobiltelefoner däremot var självklar.

Än en gång lyfter man fram detta att Educational Gaming (nu under benämningen Massively Multiplayer Educational Gaming) kommer att få genomslag inom fyra till fem år (dvs senast förra året 2012) vilket inte heller skedde.

Och så här håller det på, det som sedan sker är att de kommande analyserna om framtiden är lite mindre detaljerad och bygger snarare på rätt uppenbara utvecklingsskeden. Däremot återkommer Augmented Reality återigen i rapporten för 2010 men nu under begreppet Simple Augmented Reality vilket man trodde skulle vara stort idag...än en gång ser vi att det inte stämmer.

Vad kan vi då säga om dessa rapporter, fyller de någon funktion? Ja, om vi ser dem som inte ett verktyg för att sia om framtiden utan snarare som en omvärldsanalys över det som är på gång inom forskningen och IT utvecklingen så fyller de en funktion. Däremot kan vi inte läsa dem som ett recept på framgångsrik utveckling inom IT och lärande. Det som är intressant är också att trots att man samlar så många "experter" så blir det inte rätt ändå. Egentligen är det rätt befriande att vi inte blir låst av dessas åsikter utan att saker och ting tar helt oväntade vändningar.

Läs rapporterna från New Media Consortium, ibland blir det rätt, andra gånger är det man läser helt uppenbart och kan t.o.m kännas lite gammalt trots att det ska vara det senaste. Andra gånger känns det som att man har lyckats få med något som några entusiaster i MITs källare i Boston håller på med och som aldrig kommer att slå.

Det som kan bli allvarligt är ifall man tar dessa för sanna, för då kan man investera totalt fel i tid och engagemang. Vi ser t.ex. att många lärosäten satsade på närvaro i den virtuella världen Second Life som var lite hypat för några år sedan men det blev inte mycket mer än en hype.

Det är väl när vi ser i backspegeln som vi förstår framtiden? Sa jag föresten att Horizon Report 2012 och 2013 nämner att Augmented Reality kommer att bli stort inom två till tre år :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar