tisdag 16 april 2013

En del vill själva driva den pedagogisk utvecklingen

För en tid sedan satt jag i samtal med en konsult som arbetar med en-till-en lösningar och det framgick tydligt att det fanns en uppfattning om att skolor som inte anlitar konsultfirmor i deras IT satsningar inte gör helt rätt. Jag underströk tydligt att jag har fullt förtroende för de skolor som själva vill driva den pedagogiska utvecklingen utan hjälp av konsulter. Detta med tanke på att jag anser att den pedagogiska utvecklingen skall vara väl förankrad i skolans verksamhet och bygga på de pedagoger som finns inom skolan och helst ske utifrån just denna skolas förutsättningar och elevstruktur. Jag är heller inte ensam om denna erfarenhet vad gäller viss oförståelse över att en kommun "bara" vill upphandla datorer/läsplattor och inte ett pedagogiskt koncept. Jag har under senaste tiden varit i kontakt med några kommuner som fått just denna reaktion i samband med upphandlingsarbetet.

Nu säger jag inte att konsultfirmor är felaktigt, i vissa fall krävs det säkert stöd utifrån men jag tror samtidigt att det i flera fall finns mycket god kompetens inom skolorna som kan driva utvecklingen. En kompetens som underskattas eller som inte fått utrymme pga att man från ledningen har en bild av hur satsningen skall se ut (utifrån erfarenheter av hur andra kommuner löst det). Kanske är det ibland också något som skall uppmuntras då det utifrån ett långsiktigt perspektiv kan vara bättre att ha en intern utveckling.

Jag delar Elza Dunkels syn på detta med att hyra in föreläsare eller gå in i olika koncept (se Elzas inlägg), ibland kan det vara bättre att nyttja befintlig personal och samlas kring de frågor som är viktiga för skolan, där IT är en av flera frågor. Jag tycker heller inte att skolor som själva vill driva sin pedagogiska utveckling skall behöva motivera varför man väljer denna väg. Vi har en mängd duktiga pedagoger på varje skola i Sverige som jag hoppas får utvecklas till att vara en viktig del i satsningarna på IT i skolan.

Det vore intressant att få ta del av fler röster i detta. Är jag helt ute och cyklar i mitt resonemang?

(Observera att Elza inte skriver sitt inlägg utifrån det perspektiv som jag tar upp i detta inlägg, det var just bara detta om att hyra in föreläsare)

2 kommentarer:

  1. Jag tror inte att man ska ta in konsulter för att tala om hur man ska göra. Därenot tror jag att det många gånger skulle löna sig att ta in stödkompetens utifrån. Trots allt så ligger ju skolan många ggr långt efter världen utanför vad det gäller att arbeta med IT-stöd.
    Att ta vara på lite av all den erfarenhet som finns i näringslivet som stöd och hjälp tror jag skulle snabba upp processen och samtidigt göra att man slipper uppfinna hjulet på nytt.

    SvaraRadera
  2. Tycker du har helt rätt.
    Ungefär som att det har ju alltid funnits läroböcker och lärarhandledningar men inget krav på vad och hur, man måste väl få tänka/göra själv också.

    SvaraRadera