torsdag 2 december 2010

Lite förberedelse inför möte med utbildningsministern

Sitter och funderar över hur jag på bästa sätt skall kunna beskriva utvecklingen inom IT och lärande vid Högskolan Dalarna när jag och min kollega får tillfälle att på måndag presentera vår utveckling för utbildningsministern Jan Björklund. Vi har här en möjlighet att på många sätt beskriva vikten av att IT måste in i alla former av utbildning. Att IT kan befrukta och ge nya perspektiv på ämnen och teman. Det handlar inte bara om skolan eller högre utbildning utan detta är något som påverkar samtliga delar av näringsliv, offentliga organisationer och inte minst privatlivet. Detta vet vi alla men vad vi efterfrågar är att skapa förutsättningar för att utveckla lärandet till att innefatta IT på alla plan, inte för att det är teknik utan för att det är en möjlighet till att skapa ett individuellt lärande för alla.

I högskolans projekt Nästa Generations Lärande handlar det om att ställa om hela högskolan till att bli en miljö som ger studenter möjlighet till att ta del av information och utbildningsmaterial på ett helt nytt sätt. Det handlar inte primärt om vår nästa generation studenter, det handlar om nästa generations lärare snarare vilket är mer intressant. Fokus har så ofta legat på våra unga studenter som "kan allt" inom IT (vilket i sig är en villfarelse) men vi måste gå den andra vägen. Vi måste skapa en lärorganisation som inkluderar det nya och kastar av sig allt som alltid har varit. Vi är helt klart i en spännande brytpunkt vad gäller skolutveckling och vi har världen bästa infrastruktursförutsättningar för att göra något fantastiskt. Att investera i skolan och högre utbildning är att satsa på framtiden. Detta är det som vi kommer att tala med Björklund om, att det inte handlar om "distans" utan om närhet och kommunikation och ett lärande som blir bättre när vi som pedagoger vågar tänka om och göra om. Det får inte stanna vid tanken...nu krävs arbete.

Jag återkommer med rapport efter vår dragning på måndag.

1 kommentar:

  1. Lycka till med det. Glöm inte att problematisera begreppet "distansundervisning" när man samtalar i realtid över Adobe Connect. Det finns fortfarande restriktioner och föråldrat tänkande om vad undervisning kan bedrivas i för slags miljöer, i synnerhet för gymnasieskolan. "Distans" är väl någon som finns mellan människor oavsett geografiskt avstånd...

    SvaraRadera