torsdag 29 december 2011

Är detta en fråga?

Det är uppenbart att om vi går in i en digital värld i vår skola så kommer mycket att förändras. Digitala böcker och program som på olika sätt hjälper oss är en grundförutsättning och är sällan i sig något problem. Däremot så får vi en del intressanta problem som vi måste lösa och som inte är alldeles enkla att komma runt. Ofta beror dessa problem på att vi försöker att anpassa vår digital miljö till den analoga skolan vilket komplicerar saker och ting. Ett sådant tillfälle är när man vid ett prov ger elev/student möjlighet att nyttja t.ex. formelsamling eller kanske kurslitteratur som stöd under examinationen. Det är egentligen inga problem med detta så länge man inte gjort några otillåtna markeringar mm i boken (så resonerar en del i alla fall). Men nu kommer vi till ett intressant dilemma, och det är just möjligheten att idag köpa kurslitteratur samt nyttja t.ex. en formelsamling i smartphone eller kanske iPad/Androidplatta.

Jag har just börjat att hantera ett sådant fall där man i en kurs på högskolan har tillåtelse att nyttja kurslitteraturen under tentan men en student har köpt litteraturen digital och har inga böcker, åtminstone inga fysiska och nu vill studenten nyttja den digitala boken i sin läs/skrivplatta. Majoriteten av kursens studenter har däremot "vanliga" böcker så för dem så är det inget problem men för den student som vill kunna vara mer effektiv genom att kunna söka i den digitala boken snabbt och smidigt så blir det problem. Problemet består i att man som examinator inte vill att studenten ifråga skall kunna ta del av annan information på nätet såväl som att kanske kommunicera med andra som finns i studentens nätverk.

Detta problem kan klart lösas om man i förhand är medveten om den digitala värld som nu förändrar så mycket i vårt läsande, skrivande och kommunicerande. Om examinatorn ifråga kände till förutsättningarna för studenten ifråga som vill nyttja sin digitala bok så skulle examinatorn kunna formulera frågor som inte går att Googla upp. Nu vet jag inte exakt hur frågorna är utformade men det handlar i detta fall heller inte bara om att kunna google upp, utan det handlar likaväl om vilka kontaktytor som öppnas om man för in våra digitala artefakter in i skolan. En lösning skulle kunna vara att man låter studenten få låna en analog bok under tentan men detta är inte en tillräckligt god lösning, snarare bara ett sätt att skjuta problemet till framtiden. Ett alternativ kanske istället vore att fundera över hur man formulerar sina frågor och helt enkelt säger till sin elev/student att du får nyttja precis vilka metoder och källor (analoga såsom digitala), bara du redogör för hur du kommer fram till dina svar. Detta innebär att resan är själva målet och svaret blir något sekundärt.

FLUMSKOLA...ropar då vän av ordningen. Det som är intressant med denne "vän av ordning" är att det är det som efterfrågas...ordning och reda. Endast en väg är den rätta till svaret och svaret är det viktiga. En del har mycket svårt för att kunna se bortom logiken och den "korrekta" vägen och vill ha tydliga direktiv och svar. Det som istället ibland kallas för inre logik (Constructive Alignement) skapar nya förutsättningar och resultat under hela utbildningen eller kursen. Istället för att fokusera på själva slutexamen så blir hela resan det intressanta och som värderas.

Det är ungefär som den där tentan vid Umeå Universitet som det berättas om inom filosofin (som jag inte är säker på om den är sann, kanske bara en skröna?):

Det handlar om en sextimmarstenta i analytisk filosofi där studenterna klockan 09.00 fick sin tenta i handen och satte igång med att besvara frågorna. Problemet var bara att det fanns bara en enda fråga som löd:

ÄR DETTA EN FRÅGA?

Studenter inom filosofi kan argumentera och det går att skriva mycket om frågan ovan. Men historien förtäljer att det var en student som på frågan svarade med sex korta ord:

JA, OM DETTA ÄR ETT SVAR!

Historien säger också att studenten ifråga fick full pott på tentan.

6 kommentarer:

 1. Om frågorna är sådana kan man ju alltid stänga nätet vid tentor tills man lyckas formulera frågor av den andra sorten. Läromedlen ligger ju ofta på apparaten och inte i molnet, väl?
  Ta ut Simkort, stäng av Wifi just där.
  Men dessa faktafrågor kommer inte vara avgörande på tentor framöver tror jag. Man får formulera frågor så att de inte är lösbara utan fakta. Svårare för oss, men tiderna förändras.

  SvaraRadera
 2. Hej Stefan och tack för kommentaren:

  Att begränsa tekniken är ett steg bakåt anser jag, det vi måste utveckla är pedagogiken och metoderna för hur vi mäter kunskap samt hur vi kan integrera teknik och all världen information och desinformation i detta.

  SvaraRadera
 3. Vi, och med det menar jag vi som kunskapssamhälle, inte bara vi i skolan, behöver fundera igenom vad det egentligen är vi vill veta om studenternas (och elevernas, frågan är lika relevant på alla utbildningsnivåer) kunskapsnivå när vi ger dem just denna tenta (eller just detta prov). Utifrån detta utformar vi sedan skrivningen (och för resonemangets skull säger vi att denna gång kom vi fram till att traditionell skrivning är den optimala formen), bestämmer vilka hjälpmedel som är tillåtna och vilka de, denna gång, får klara sig utan eftersom vi kommit fram till att för att kunna examinera just vad-det-nu-är-vi-vill-testa-just-då måste de klara det utan just dessa hjälpmedel.

  Vi har passerat den tid då det gick att säga att alla examinationer måste se precis likadana ut alltid och överallt.

  Filosofifrågan är formidabel, och blir inte sämre av att den även sägs ska ha besvarats i Harvard, Cambridge, Sydney och Johannesburg

  SvaraRadera
 4. Stänga av nätet är ju bara en möjighet om skrivsalarna byggs om till faraday-burar. Att kräva att en skrivvakt kan skilja på en iPad med eller utan 3G är nog att kräva för mycket. Nej, det krävs ett rejält omtänk här. Om vi inte skall tvingas hålla tillbaka utveckling av en så pass trivial och i realiteten för lärande irrelevant sak som du beskriver i texten. Samma gäller på gymnasienivå med exvis provskrivning.

  SvaraRadera
 5. Kul med era kommentarer. Jag tror att man instinktivt väljer att gå den "enkla" vägen först inom skolorna, dvs att man helt enkelt förbjuder digitala hjälpmedel. Men det är inte lösningen precis som ni andra menar. Precis som du säger Mattias så kan inte en skrivvakt hålla koll på alla prylar, då skulle man till slut vara tvungen att sätta en vakt på varje tentand.

  Jag ser fram mot omtänket :-)

  SvaraRadera
 6. En mkt bra fråga Janne, som alltid från dig ;)
  Jag håller med dig om att våra skola måste omvärdera hela sin verksamhet och tänka om

  SvaraRadera