fredag 9 augusti 2013

Hur får du dina elever mer engagerade med datorn?

Undersökningen Deliberate Engagement of Laptops in Large Lecture Classes to Improve Attentiveness and Engagement vid University of Michigan utförd av Perry J. Samson är väl värd att läsa.

Författaren tar upp frågan om hur man skall kunna få studenter att bli mer engagerade under föreläsningar (man kan givetvis diskutera föreläsningarnas värde). Denna undersökning omfattar just tillfällen när man har stora grupper av studenter. Det visade sig att många studenter redan hade datorer med sig under föreläsningarna men enkätsvaren som studien bygger på visar att studenterna inte lärde sig mer men inte heller blev mer distraherade med datorerna som om de hade varit utan dem. Detta stämde väl överens med det man anade från universitetets sida. Studenterna i denna studie är förstaårsstudenter som alltid brukar vara en svår grupp att nå då de inte riktigt kommit in i universitetsstudierna.

När man avsiktligt började att arbeta aktivt med studenterna via dator under föreläsning så skedde något. Från att ha rätt så avslagna studenter så förändrades studenternas engagemang när läraren med stöd av IT började undervisa annorlunda. I just detta fall nyttjade man Lecturetools för att dels sprida material men även arbeta med frågor. Liksom så många andra har skrivit om såväl själva upptäckt så vågade många fler ställa frågor då det blev lite mer anonymt. Detta är något som vi som föreläser måste ta till oss, hur får vi interaktivitet vid våra föreläsningar (det har många idag men det kan alltid utvecklas).

Läs gärna studien (som är rätt kort). Men poängen med detta är den att bara för att vi har datorer i skolan blir det inte bra. Det som är viktigt i studien är att studenterna uppfattade att de inte blev mer motiverade eller engagerade bara för att de hade en dator med sig, de blev inte heller mer distraherade än om de inte hade haft med sig den. Det handlar om lärarens engagemang och hur man aktivt måste arbeta med åhörarna om man nu vill föreläsa.

Bilderna nedan (från studien) visar att om man inte har ngn digital föreläsningsplan så förändras inte något i klassrummet (se fig. 6) men om man aktivt arbetar med datorn och har en tydlig strategi för sin undervisning så händer något (se fig. 7). På frågan: Min uppmärksamhet har ökat på grund av att jag använder datorn. (Observera att frågan är något annorlunda ställd under figur 7 där uppmärksamhet har bytts ut mot engagemang. Detta komplicerar bilden något (min egen anmärkning).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar