tisdag 13 augusti 2013

Du finns troligtvis på Facebook även om du inte har något konto

Det finns flera som inte har ett Facebook-konto och av olika skäl inte heller vill ha något (Trots att Facebook ännu växer så minskar Facebookintresset rätt stort bland unga, se inlägg Mashable). Men en rätt så gammal nyhet som igen har blossat upp är att oavsett om du har ett konto eller inte så finns du på Facebook, eller åtminstone finns ett "skugg-konto". Dessa konton baseras på de användare som redan finns på Facebook. I en nyligen uppmärksammad buggfix kom det till kännedom att Facebook av "misstag" skapar underliggande profiler baserat på information från tredje part. Det gäller även om du aldrig registrerat dig för ett Facebook-konto. När någon ansluter till Facebook med hjälp av sin Gmail, Yahoo, Twitter, Outlook eller annat konto ber Facebook om åtkomst över dina kontakter för att hitta vänner på Facebook. Givetvis hittas vänner på Facebook men de som inte finns på Facebook sugs också upp och där skapas sk. "skugg-profiler" som baseras på namn och e-postadresser. Detta är rätt tydligt om man ser hur uppgifter hanteras på Facebook, se info på Facebooks hjälpcenter och bild nedan:


Det förefaller som att det är mobiltelefonerna som står för de största informationsläckagen. När du installerar en Facebook-app på telefonen krävs det tillstånd att läsa dina kontakter, samtalslista, plats, konton och programdata. Och idag finns Facebook förinstallerat eller inbakat i operativsystemet.

Vad är det egentligen som händer här? Vi har blivit lite förvirrade och kanske inte minst helt okunniga i vad som händer när vi ger appar och program tillåtelse att se "mina data". Vi kanske skall se det såhär...det är inte mina data primärt utan det är mina vänner. Genom att köra med ett "data mumbojumbo-spårk" så vet vi inte vad de egentligen frågar efter. För att förtydliga, det är inte dina data, det är dina vänner det handlar om.

Slutsatsen vi kan dra är att Facebook artlägger den mänskliga befolkningen med eller utan din hjälp och Facebook är osannolikt det enda företag som gör på detta sätt.

Så frågan är...har du ett Facebook-konto (skugg-konto). Diagrammet nedan visar tydligt om du har det eller inte.

Källa: GroovyPost
Källor:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar