onsdag 6 juli 2011

Apple-appar för lärare

Apple har lanserat en särskild läraravdelning på iTunes-store (affär) där appar som kanske är särskilt värdefulla för lärare finns att botanisera bland. Här finns en avdelning för referensmaterial såväl appar lämpliga för klassrummet. Nu gör väl inte apparna hela jobbet av sig själva utan den stora utmaningen blir väl för läraren som vill arbeta med med datorn i undervisningen att se hur dessa rent pedagogisk kan fungera med eleverna. En del funkar säkert mycket bra medan andra likaväl skulle kunna ligga under en annan kategori än undervisning. Men bra är att det blir ett särskilt fokus på appar som kan bidra till ökad förståelse och lärande.