tisdag 19 juli 2011

Microsoft satsar i USA på "next-generation learning models"

Det är märkligt...spel påverkar oss på ett underligt sätt. Vem har inte spelat ett spel och lärt sig av misstagen man gör för att kunna komma upp på en högre nivå? Vem har inte tragglat samma moment om och om igen bara för att till slut knäcka nivån för att fortsätta på samma sätt på nästa nivå. Vad är det som driver oss framåt i detta. På 90-talet fick jag av en känd stiftelse den enkla frågan: "Hur kan det komma sig att vi satsar 100-tals miljoner på att utveckla pedagogiska spel för skolan som påminner om de mest populära spelen på marknaden men trots detta som ägnar barnen bara tio minuter åt dessa medan de kan sitta dag och natt framför de kommersiella spelen?" Givetvis kunde jag inte svara på den frågan då, ej heller nu. Vad är det som gör att vi kan lägga så mycket tid på att spela spel men inte lägga samma tid på att "lära" oss saker i skolan? Frågan kanske är felställd eller kanske är dessa två olika former av lärande inte jämförbara...eller så är de det. Jag läser med intresse om Microsofts satsning i USA där man investerar 15 miljoner dollar dels på att beforska just frågan ovan men även att utbilda 150 000! lärare. Microsoft har en bra inställning till datorernas funktion och ser dem som en viktig grund men är medvetna om att man måste lyfta blicken från datorerna till att se på vad som egentligen sker i lärandets alla former. Detta skriver Microsofts ansvarige inom utbildning, Anthony Salcito om efter sin resa till bland annat Sverige, han noterade att fokus i Sverige ligger väl mycket på hårdvara och program framför pedagogik, något som jag tyvärr också sett allt för många gånger, se Salcitos blogginlägg.

Jag önskar att vi ser liknanden forskningssatsningar även i Sverige och det är bra när företag som Microsoft mfl. faktiskt satsar stora medel på forskning. Givetvis finns det ett annat syfte i alla företags satsningar och det handlar klart om expansion, men expansion förutsätter kunskap och kunskap kan aldrig vara något negativt. Sen är det upp till oss att förvalta denna kunskap och därefter gör vi våra val.