fredag 22 juli 2011

3D TV kan vara skadligt för ögon och hjärna

AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Duke CIT 
Enligt en forskargrupp vid Universty of Californa, Berkeley kan 3D-TV åsamka smärta i ögon och hjärna. Enligt artikeln The Zone of Comfort-Predicting visual discomfort with stereo displays, så beror detta på att ögat hela tiden måste anpassa sig både till avståndet till den fysiska skärmen samt innehållet i 3D-filmen. Detta kan troligtvis orsaka visuella obehag, trötthet och huvudvärk.

Forskarna menar att obehaget uppstår framför datorskärm eller smartphones som har 3D-funktionalitet då innehållet som man ser på placeras framför skärmen. På biografer uppstår obehaget tvärtom när 3D-effekten placeras "bakom" filmduken.

För egen del har jag för liten erfarenhet av 3D på bio såväl som på TV eller datorskärmar för att kunna yttra mig om saken, men däremot kan det vara av vikt att följa forskningen. Problemet är att den tekniska utvecklingen går bra mycket fortare än forskningen inom området.