söndag 19 september 2010

Teknik förändras-inte människor

Kanske finns det risk för att en del läsare känner sig tveksam över mitt påstående, men ta det i beaktande en liten stund. Vi kan alla vara överens om att teknik förändras och det mycket snabbt. Men många vill också göra sken av att vi människor förändras med tekniken. Jag tror att en retorik som vill mena att vi människor måste ändra på oss för att tekniken gör det har fått en hel del om bakfoten. I grunden är vi samma människor och vi gör samma saker men med ny teknik. Vi kommunicerar som alltid annars men nu i nya sammanhang och med nya människor och med stöd av teknik. Vi uttrycker våra känslor och vår avsky, nu bara i nya medier och vi handlar, lyssnar på radio och ser på film men bara i nya förpackningar. Jag tror att vi kan sluta oss till ovanstående.

Med detta i åtanke så funderar jag...varför ska det då vara så svårt att få till en förändring i skolan med stöd av IT? Svaret är rätt enkelt...alltför många som driver utvecklingen på skolor eller i kommuner ofta nyttjar ord som paradigmskifte eller ny pedagogik vilket jag tror skrämmer mer än lockar. För om vi går in i paradigmskiften så tror vi människor att vi som inte är på väg in i detta skifte måste ändra på oss vilket är ett feltänk men nog så viktigt att förstå. Jag har under senare tid mött en hel del rätt framstående IT-pedagogikförespråkare som i sin retorik över det förträffliga med IT mer låter som säljare än pedagoger vilket oerhört alarmerande. Pedagogik handlar om att lyssna in den man talar med och veta när man bör backa, ta en annan väg eller helt enkelt börja om. Många av våra IT-förespråkare drivs att ett glödande patos vilket är viktigt men man tappar så ofta fokus och lyfter fram allt fantastiskt vi kan göra med tekniken men glömmer det viktigaste...människor förändras inte, inte på samma sätt som tekniken utan människor tar sitt avstamp från där man är och vill utifrån denna plattform fundera över vad vi talar om när vi talar om IT i skolan eller inom en organisation.

Människor kan aldrig hålla samma takt som tekniken men det är inte heller vår uppgift, vår uppgift är att stanna till och fundera över vad som händer inte minst i lärprocesser och inom pedagogisk utveckling. Men...tekniken kan vara till oerhörd hjälp när den bygger på mänskliga behov och goda tankar. Utmaningen blir att förena detta till en förståelig syntes.