torsdag 30 september 2010

Sociala medier och skolan-nu blir det fart på debatten

I dagens SVT Rapport (se inlägg nedan) tar man upp Lärarnas Riksförbunds Elever och lärare online-var går gränsen (se tidigare inlägg på bloggen)igen och försöker att under 87 sekunder göra en nyhet av en rätt komplicerad historia; sociala medier, lärare, elever och skola. Media har förstått att detta kan bli en het potatis och jag har fått några samtal från pressen där man velat att även jag ska yttra mig i denna fråga. I inlägget så menar man att det kan vara klokt att nyttja sociala medier för att skapa en närmare kontakt med sina elever samt kunna hjälpa dem online. En god tanke men frågan är vad vi egentligen kommer att hamna i är mer intressant.

Det stora problemet som måste lösas är hur vi som privatpersoner kan förena våra privata liv i sociala medier med vårt yrke som lärare. En vanlig lösning har varit att man skapar ett nytt konto i t.ex. Facebook där man uppträder som lärare och i vissa fall så har man även låtit eleverna göra samma sak...för att slippa problemet med olika roller. Vad som är intressant i detta är att man egentligen lämnar sin vanliga digitala lärmiljö som skolorna satsat på (dvs. något LMS) för att vara där eleverna är. Problemet med denna lösning är att eleverna kommer inte att vara så mycket mer på klassens Facebook-sida mer än i LMSet. Tanken med sociala medier är att mötas där andra är och jag tror inte att eleverna är så intresserade av att blanda samman deras privatliv med skolan lika lite som läraren i slutet av reportaget nedan vill vara lärare under privattid.

Mer intressant är de elever som man intervjuade i inlägget, man talar om sociala medier medan eleverna snarare talade om e-post. Dessutom frågar jag mig vilka sociala medier vi egentligen talar om i dessa sammanhang. Om vi tar Facebook som exempel så är det värt att notera att åldersgränsen för Facobook enligt dem själva ligger på 13 år (se användarvillkoren under punkt 4.5 där vi kan läsa: You will not use Facebook if you are under 13.)

Sociala medier är komplicerade och jag skrev för drygt ett år sedan ett inlägg om just detta (se: Facebook och auktoriteten), jag var nog lite tidigt ute men nu verkar skolan ha vaknat...det blir mycket spännande att se var detta kommer att resultera i. Jag gillar sociala medier, men vi bör vara kloka i detta och det kan vi vara...bara vi gör det rätt. Nu kommer det att bli fart på debatten i denna fråga, frågan är vilka som kommer att leda utvecklingen?

Vad gäller LMS så återkommer jag i detta ärende som inte heller är alldeles enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar