måndag 20 september 2010

Detta hade aldrig kunnat hända tidigare

Vilken kraft och vilken möjlighet nätet öppnar för oss vi finner i dagens DN. Aldrig skulle det vara möjligt att på så kort tid och med ett sådant genomslag kunna samla så många i en sådan viktig fråga. Och så vill en del mena att Facebook gör oss passiva. En liten röst känner att nu får det vara nog och startar ett upprop som hörsammas. Nu ser vi styrkan i nätet, nu ser vi styrkan i att vara många och nu ser vi styrkan i de sociala nätverken. Detta hade aldrig kunnat hända tidigare om inte nätet var den gemensamma länken. Jag ser fram mot nya upprop, nya härliga initiativ som nyttjar nätet till det är till för, att skapa nytta, förena människor och göra skillnad.

Besök gärna Facebook-gruppen som låg till grund för uppropet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar