torsdag 23 september 2010

Elever och lärare online - var går gränsen?

I dag släptes en rapport från Lärarnas Riksförbund där förbundet har frågat 500 elever, 500 föräldrar och 500 lärare om elev- och lärarkontakter i sociala nätverk som Facebook på internet. Det är en intressant läsning som ger en ganska god bild över hur dels elever och lärare ser på sociala medier. Det slår mig att vi har mycket att fundera över, särskilt som lärare. Vi kan läsa bland annat följande:

Av de svarande eleverna har 35 procent en eller flera lärare som ”vän” i ett socialt nätverk. 73 procent tror att de skulle acceptera en ”vänförfrågan” från en lärare och 47 procent kan själva tänka sig att fråga.

För egen del har jag min uppfattning klar i denna fråga och jag tar upp just denna fråga i min föreläsning om sociala medier. Vi måsta bli klar över våra roller vi har och dessa är inte alldeles okomplicerade när vi är i beroendeförhållande till varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar