onsdag 6 oktober 2010

Instant är buzz-ordet denna vecka

Instant har blivit ett populärt ord, inte minst när Google för en tid sedan införde Google Instant (Google Instant funkar inte ännu i Sverige men fungerar om du ställer om till engelsk sökning i Google), för någon dag sedan införde LinkedIn en liknande funktion under namnet...ja, just det..INstant. Information skall komma direkt och nu kommer den alltså lika fort som du kan skriva...frågan är om det kan gå snabbare? I Twitterflödet noterade jag följande:

Google=what happened yesterday,
Twitter=what is happening now,
Recorded Future=what will happen tomorrow http://ht.ly/2OULo

Recorded future är ett försök till att få oss som vill delta i de sociala flödena att utifrån befintlig information kunna sluta sig till vad som kommer att hända framgent, visserligen handlar det oftast om ekonomiska eller PR men tjänsten vill få oss att tro att den kan förutspå/se många olika områden. Det hela baseras på information i olika sociala medier alltså och jag förstår poängen med detta, snarare handlar det om en sorts trendanalys baserat på hur många gånger ett ord dyker upp i olika medier eller geografiska sammanhang.

Det går att skriva mycket om recorded future men mer intressant är att se de bakomliggande behoven av att få information så snabbt. Google Instants söksystem gör oss mer effektiva, vi kommer i högre grad undvika felaktiga sökningar pga stavfel men vi kanske samtidigt blir mer styrda i våra sökningar, dvs. vi följer förslagen snarare än att tänka över vad vi egentligen söker efter. Sökförslagen baseras även de på trender inom sökningar och risken finns att vi smalnar in inom vissa områden istället för att vidga våra sinnen. Google Instant är en del i en allt mer ordnad form av sökning men även en funktion som slutligen kanske kommer att göra oss visserligen mer effektiva men i slutändan kanske vi blir effektiva men ineffektiva då vi inte finner rätt, vi finner endast mängden och inte det unika.

Det finns en poäng med att brygga kaffet...kanske inte främst för smakens skull utan för tiden det tar att färdigställa den. Jag förstår nu varför jag aldrig gillat instant coffee.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar