måndag 18 oktober 2010

SMS i mängder

Nielsen som undersöker trender inom marknadsföring skriver på sin amerikanska blogg nielsenwire om hur tonåringar nyttjar SMS. Det är enligt rapporten U.S Teen Mobile Report: Calling Yesterday, Texting Today, Using Apps Tomorrow rätt stor aktivitet inte minst hos tjejer som nyttjar SMS. Målgruppen tjejer 13-17 år sänder flest SMS än någon annan målgrupp. Under kvartalet april-juni i år så fann man att i genomsnitt sänder och mottager denna målgrupp i genomsnitt 4050 SMS per månad. Motsvarande för samma åldersgrupp men för killar så är genomsnittet 2539 SMS per månad.

Jag ser fram mot att se de svenska förhållandena om det nu är någon sådan undersökning på gång.
U.S. Teen Mobile Report: Calling Yesterday, Texting Today, Using Apps Tomorrow

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar