torsdag 28 oktober 2010

Ny bok-Digital kompetens i undervisningen

Natur & Kultur har nyligen släppt Ulf Jämteruds bok Digital kompetens i undervisningen-Handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen. En läsvärd bok som dessutom innehåller många goda och matnyttiga tips för den som i högre grad vill nyttja IT i undervisningen. Som religionsvetare och filosof så är det trevligt att se att det är en bok inriktad mot samhällsvetenskapliga områden, detta behövs. Ulf tar upp många områden och bara för att nämna några; mobilt lärande och skolan, datorspel i skolan och plagieringsproblematiken. För egen del har jag blivit omnämnd några gånger i boken vilket är roligt, inte för att jag anser mig ha så mycket klokt att säga men ett citat vet jag att flera verksamma lärare säkerligen har svårt med angående mobilt lärande och skolan:
Om mina studenter tycker att det är mer intressant att knappa på sina mobiltelefon eller laptop istället för att lyssna på mitt föredrag, då är det jag som har problem. I så fall får jag skylla mig själv och jobba på att göra min undervisning mer intressant eller åtminstone relevant för mina århörare (citat sid. 49)
Jag har sagt ungefär detta vid några föreläsningar och vid ett tillfälle så fick jag till respons av en lärare som tände till på ovanstående följande: "Så Du menar att mina föreläsningar är tråkiga?". Den frågan sa mer om läraren än mitt uttalande anser jag.

Till boken har Ulf Jämterud också skapat en webbsida med länkar och annan information om boken, denna information nås på adressen digitalkompetens.nu .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar