onsdag 13 oktober 2010

Update 2010: We No Longer Live In Actual Countries But Digital Ones

Flera av oss kommer säkert ihåg Randall Monroes intressanta illustration från 2007 av nätets sociala sfärer i form av en världskarta. Det var för tre år sedan och mycket har hänt sedan dess, därför är det med stor nyfikenhet jag studerar den nya sociala världskartan med Monroes citat från 2007 i bakhuvudet:

“I’m waiting for the day when, if you tell someone ‘I’m from the internet’ instead of laughing they just ask, ‘Oh what part?’

Vi är inte där ännu och frågan är om vi kommer att benämna det som att vi kommer från internet, problemet med meningen ovan är att man blandar ihop geografiska platser med något som saknar geografi. Så svaret på frågan var du kommer ifrån handlar om något annat. I vilket fall...kartan har väsentligt förändrats och kommer att förändras lika snabbt framgent också. Nu finns en karta för år 2010 och den ser mycket annorlunda ut. Vi kommer få en del länder som inte finns kvar eller som gått samman med andra, vi kommer dessutom få nya nationer som totalt skiljer sig från de tidigare. Vi såg ju ett större land i Sverige att med åren bara minska och minska för att sedan totalt dö...Lunarstorm.

Jag tycker att denna utveckling är mycket intressant att studera i jämförelse med vår världskarta (den som finns i kartboken, eller den som jordgloben ger uttryck för...men som aldrig är helt korrekt) som även den ändrar sig över tid.

2007 var de mest framträdande länderna i Monroes karta Myspace, Friendster, AOL, Live Journal och Xanga, år 2010? Facebook, Twitter, Youtube, Skype, Farmville för att nämna några. Den nya kartan återfinns här (det är en STOOR bild)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar