torsdag 6 oktober 2011

Barnen, BRIS och it 2011


BRIS har just släppt rapporten Barnen, BRIS och it 2011 vilken är en intressant läsning som baseras på de mail och frågor som inkommit till BRIS 2010. Rapporten ger ögonblicksbilder av hur barn och unga upplever sin relation gentemot sin föräldrar såväl som hur internet fungerar som en kanal för att testa sin sexualitet. Utifrån de citat som det refereras till i rapporten får vi en bild som jag tror kan vara viktig för många att ta del av. Det handlar här om dels den konflikt som inte sällan uppstår mellan vuxna och barn ifråga om nyttjandet av datorer.

Värt att läsa då det är dagsaktuellt.