måndag 10 oktober 2011

"Tidsenlig utbildning" - Skollagen kap 10 §10

Vad är något som är tidsenligt? Enligt Svenska Akademins Ordlista så beskrivs begreppet tidsenlig med följande:
TIDS-ENLIG . som överensstämmer med l. ger uttryck för det under viss tidsperiod l. i visst tidssammanhang brukliga l. vanligt förekommande l. typiska; äv.: som uppfyller l. överensstämmer med samtidens krav, modern (se saol). 
För egen del så är något som är tidsenligt just det som formar oss i detta nu, i vår tid. Utifrån detta så hajar man lite till när man läser i skollagen om att skolan skall vara tidsenlig (det står under rubriken avgifter vilket i sig är en helt annan fråga), men där står följande: 

10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider (...). (se SFS 2010:800. (kursiveringen "tidsenlig utbildning" ovan är mitt tillägg)

Om vi då funderar på vad det kan innebära för skolan så ser jag givetvis kopplingar till att skolan skall vara knuten till befintlig forskning, aktuell pedagogik, samhälleliga och politiska förändringar och skeenden. Däri ligger också att skolans verksamhet ska också integrera IT som en del i lärandets vardag. Om det är något som är tidsenligt så är det hur IT förändrar vår vardag på gott och ont och hur den påverkar samhällets strukturer fundamentalt. IT förändrar varenda arbetsplats i Sverige men det är tydligen inte tidsenligt nog för att vara ett tvingande och obligatoriskt verktyg för varje lärare och elev i skolan. Att varje barn och många vuxna finns i sociala medier och får inblickar i hela världen gång på gång är en del av vår tid.

Jag ser gärna att vi tar skollagen på allvar och ser till att vi ger möjlighet för alla barn att gå i en tidsenlig skola, inte med fokus på att det tidsenliga ligger i att varje elev har en dator (det får de gärna ha men det är inte en förutsättning) utan att lärare och elever tar sitt avstamp i det tidsenliga...och där IT är en natrulig och omistlig del av skolan.