måndag 24 oktober 2011

Underliga vuxensignaler

En del reklam blir helt enkelt bara för mycket för mitt tycke. Jag tänker inte minst på Telenors reklam som inte bara ger unga en sned bild av vad som är viktigt utan även passerar gränsen för etisk medvetenhet.

Filmen nedan visar på en förälder/vuxen som helt fokuserar på det materiella samt också ljuger både för sig själv och sin omgivning. En rätt så lurig reklam som säger något till de unga; "Om det är OK för vuxna att göra på detta sätt så är det också OK för mig", eller kanske säger reklamen att såhär lever man idag.Givetvis har reklamen en komisk vinkling men det som jag ser som lite problematiskt är att man bekräftar konsumtionssamhällets karma...fler och nyare prylar ger status. Det är ingen slump att reklamkaraktären kör en AUDI för även det bidrar till att visa på den framgångsrike mannen. En person som nästan inte finns men som man med denna reklamfilm vill skapa...för visst är det spännande att alltid ha det nyaste?

Vi får kanske en bättre bild av vad det innebär att leva i vårt kommersiella samhälle om man besöker sidan Global Rich List, en sida som funnits under lång tid men som blir allt mer aktuell och skapar en förståelse över vår globala värld vilket vi absolut inte får i Telenors reklam.

Jag ser fram mot att se mobilföretag/operatörer som har en tydlig etisk hållning och som kan förena företagsutveckling med ett större ansvar för vår globala värld istället för att fokusera på den enskilde individens strävan att alltid få det bättre. Detta är inget nytt men i somliga fall blir det så tydligt.

För några år sedan hade faktiskt en del stora företag sk. företagsfilosofer som arbetade just med etiska frågeställningar, kanske är det dags att satsa på sådana igen.