söndag 9 oktober 2011

När barnen blir business

Tjänsten Lociloci har funnits under några år och är en sk. positioneringstjänst där det är möjligt att se var ens vänner eller anhöriga finns genom att spåra den telefon som personen ifråga bär med sig. Lociloci är en en bland flera positioneringstjänster och Facebook har en sådan (dock av annan karaktär och funktionalitet) såväl som t.e.x Google Latitude. Lociloci lanserade sin tjänst inledningsvis som ett verktyg att hålla koll på sina vänner men har nu flyttat fokus till en annan kundgrupp och den mest spekulativa av alla...oroliga föräldrar. Denna grupp är den mest känsliga grupp som man kan spela på då det i detta fall handlar om det viktigaste en vuxen människa innehar...sina barn. Jag förstår att det har varit svårt att överleva för Lociloci om fokus inte flyttades till denna målgrupp då det finns så många fria positioneringstjänster. Nu ligger ett starkt fokus just på möjligheten att kunna ta reda på var ens barn är genom att sitta hemma framför datorn och följa mitt barns aktiviteter. Aktuellt har uppmärksammat detta och gjort ett reportage om en förälder som nyttjar tjänsten oh på Locilocis blogg kan vi i samband med detta reportage läsa:
 "Emmas mamma sa att hon känner sig säkrare att ge sina barn frihet när man vet var dem är."


Jag förstår att man som förälder är orolig för sina barn men jag känner mig tveksam till att sammankoppla begreppet frihet med övervakning. Jag har vid flera tillfällen diskuterat denna fråga med många och jag brukar påstå att det är en mycket stor skillnad mellan att delta i kommunikationen och att studera den. I detta fall handlar det om att studera vad som sker men det vi inte vet är vad som egentligen sker. Vi ser bara rörelser och var mobilen befinner sig...inget annat. Vi måste istället fråga oss varför vi vill nyttja tjänster som övervakar våra barn...är det för att vi litar på dem? Troligtvis inte för då skulle övervakning vara onödig. Är det för att vi vill ge dem frihet? Troligtvis inte för vi har ingen frihet om vi är övervakade.

Men detta ovan är troligtvis inget som föräldrarna primärt tänker på utan snarare handlar det om ett behov som man lyckats skapa hos föräldrarna. Föräldras oro (som jag tycker i sig är en viktig del av föräldraskapet) har här blivit business. oro säljer bra. På Locilocis blogg finns en mängd olika vittnesmål som förklarar hur bra tjänsten är och hur väl tjänsten går ihop med frihet. Vi kan läsa följande:
"Min dotter har kommit till den åldern att hon gärna vill cykla iväg själv. Jag och min fru är däremot tveksamma till detta och känner att hon fortfarande är lite för ung.  Jag skapade ett Lociloci konto och kände mig trygg nog till att släppa iväg min dotter. Hon är lycklig över den nyvunna friheten att få cykla iväg själv, samtidigt som min fru och jag känner oss trygga över att kunna se var hon är." (Se Locilocis blogg)

Citatet handlar egentligen bara om föräldrarnas frihet i att ha kontroll över sina barn men man nyttjar argumentet för att visa på att det är barnet nu som blir fritt i och med att vi kan övervaka dem.

Nej, frihet bygger på förtroende och riktig frihet..inte övervakad sådan. Frihet bygger på respekt och att ge våra barn ett ansvar. Jag undrar hur många föräldrar som egentligen vill att alla ens förehavanden skall loggas...för loggas görs det och utan att gå in på den frågan så kan man undra var all denna information lagras.

Vad är din tanke...går det att förena frihet och övervakning/positionering?