torsdag 27 oktober 2011

Bibliotekens framtid

WebGL Bookcase.
Jag ska om några timmar föreläsa på rektorsprogrammet vid högskolan Dalarna. Det är en delikat uppgift där jag tillsammans med de 120 rektorerna skall skapa oss en bild av IT och lärande inom skolan kan omfatta. Bland annat kommer jag att ha en liten avdelning som handlar om skolbiblioteken och där kraven från Skolverket är hårda men samtidigt också lite luddiga och det framgår inte tydligt vad definitionen av ett skolbibliotek är. En del nyttjar digitala resurser medan andra bygger traditionella bibliotek. Högskolan Dalarna skall bygga ett nytt bibliotek under nästa år och när jag var i samtal med Swedish Institute of Computer Science (SICS) så ställdes frågan: Varför då?

Tanken är alltså att idag så är situationen så annorlunda så frågan om bibliotekens vara eller inte vara kan ifrågasättas. Motiveringen är att det behövs inga bibliotek i traditionell mening då allt finns på nätet. Denna fråga kan man diskutera länge och jag vill mena att svaren ofta blir väl triviala. Problemet med många av de digitala biblioteken är att vi inte alltid känner oss hemma i dem, de kan vara textbaserade eller svåra att finna i. Vidare så kan man ibland förlora den spännande effekten att man kanske inte hittar den där spännande boken som står bredvid den man tänkt låna.

Bibliotekens funktion blev mer tydlig när jag såg en intressant visualisering av Google Books. Böckerna blev mer levande i denna visualisering och intresset för att läsa mer blev påtagligt.Några ord om biblioteken blir det alltså under föreläsningen, men mycket annat också.

Se mer på WebGL Bookcase.

Och för den som vill följa min föreläsning så kan ni gå in på denna länk klockan 13.