torsdag 10 november 2011

De virtuella medborgargardena

Ur WikipediaEtt medborgargarde är en sammanslutning av personer som ägnar sig åt polisiär verksamhet, för att skydda samhället från brottslighet. Medborgargarden har uppstått främst på platser där den av myndigheter styrda rättvisan varit korrupt eller ringa.


Något håller på att ske nu. Den senaste veckan har det debatterats frågan huruvida dömda pedofiler eller de som har dömts för barnpornografibrott skall offentliggöras på nätet. Detta har sin grund i de sidor på Facebook och karttjänster som nu finns och som syftar till att lägga ut information om de som dömts, informationen är ingående och med hänvisningar direkt till de adresser som personerna ifråga är skrivna på.


Frågan om barnpornografi är solklar, det är vidrigt när vuxna förgriper sig på barn och unga, barn som är utsatta och rädda och som inte får ärr för resten av livet, barn som definitivt tappar tilltro till vuxenvärlden och som vuxna har svikit. Den frågan är är en fråga som ingen kan ifrågasätta. Däremot känner jag mig mycket oroad över utvecklingen på nätet där vem som helst kan agera polis och lägga ut information om vem som helst och motivera detta utifrån tanken att alla måste få veta vilket brott min granne har begått. Jag förstår idén men jag sympatiserar inte med den och jag räknar med att många blir irriterade över att jag har en annan uppfattning. Det bör dock samtidigt understrykas att de som skapat tjänsten Stoppa Pedofili vill skapa debatt i frågan för att rättssamhället skall ta ett hårdare grepp i frågan, debatt är bra och detta inlägg är en del i debatten.


Syftet med denna exponering som t.ex. Stoppa Pedofili vill åstadkomma är dels att omgivningen skall kunna identifiera en person som i närheten har begått ett brott och på så sätt vidta åtgärder för att skydda sina barn. Frågan är vilka åtgärder som det kan innebära? Det är här medborgargardetanken kommer in. Vi som inte är dömda och känner en oro för att vi ev. har en granne som är dömd till pedofilibrott kan i värsta fall vidta åtgärder för att straffa denne person ännu mer alternativt väljer vi att flytta från området. En helt naturlig reaktion men kan bli falig om personer i omgivningen agerar fysiskt


Det finns dock en hel del problematik med denna exponering av pedofiler och jag har skrivit om dessa för många år sedan då USA införde såna här register (skillnaden här var dock att det var en myndighet som skapade tjänsten, dock är problematiken lika stor även i detta fall, se Sex offender registry).


Vilka är då problemen, jag listar några punkter nedan:
  • När man lägger ut en person på nätet så är det inte bara denne person som drabbas, även deras anhöriga och inte minst barn om det finns sådana med i bilden. Detta innebär att det kommer att bli tufft för de barn som har en pappa eller mamma som är dömd till pedofilibrott. Detta innebär att skammen sprider sig till drabbade anhöriga.
  • En dom kan vara under överklagande pga att man i en del fall anser att man är oskyldig (och kanske tom är oskyldig i egentlig mening) men har redan av allmänheten stämplats som skyldig, dvs. den rättsliga processen föregås av den allmänna moralen hos gemene man.
  • När skall man betrakta ett brott som sonat, dvs. om man läggs ut på detta sätt så blir man aldrig friad från det brott som man begått i allmänhetens ögon.
  • Risken finns att man börjar lägga ut personer som inte ens kommit in för utredning men det finns en allmän uppfattning om att den eller den personen har begått ett övergrepp.
  • Var går gränsen för vad man skall lägga ut? Om jag får besök av en person som har begått ett brott kan även jag då klassa som en risk?
Jag kan lista fler argument för att detta är komplicerat och i viss mån riktigt oroväckande. Frågan är huruvida vi inte kommer att få andra register som skapas av privatpersoner allt i syfte att skapa en säkrare omgivning men som kan få motsatt effekt. Jag skulle kunna tänka mig register för de som är dömda för drogbrott, misshandel, mord, hastighetsöverträdelse, langning, snatteri, ekonomiska oegentligheter mm mm.

Medborgargarden är alltid tveksamma då de övertar en funktion som skall drivas av vårt rättssamhälle. Vän av ordningen säger då att rättssamhället inte funkar och därför måste vi ta lagen i egna händer. Jag tror inte att det är så enkelt.

Pedofili är än en gång bland det vidrigaste som finns och det finns inga förmildrande omständigheter i detta brott, men vi måste passa oss för att skapa en situation där så många andra också drabbas av att en person totalt saknar etiska spärrar. Frågan är svår och mycket känslig och jag förstår varje person som har en anhörig som någon har förgripit sig på att smärtan måste vara djup och svår (eller jag förstår inte alls hur det känns) men jag vill ändå ta upp detta som ett exempel på de ev. konsekvenser detta kan medföra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar