tisdag 15 november 2011

Varför blir det så intressant med läs/surf/skrivplattor?

Flodvågen av läs/surf/skrivplattor ("lss-plattor", min förkortning) sköljer nu över oss, Apples iPad ledde oss in i ett IT-skifte som innebär att fler och fler allt mer nyttjar sina lss-plattor i alla möjliga sammanhang. Det är en mer tydlig övergång än den vi såg mellan stationära datorer och bärbara, den skedde successivt och tog lite längre tid. Vi har fortfarande kvar både stationära datorer såväl som bärbara men någonting håller på att att hända. Skolor funderar över om man kanske skall skippa bärbara datorer (om man nu funderar över IT i skolan överhuvudtaget). Frågan är varför lss-plattor på sådant sätt fascinerar oss och gör oss villiga att fundera över hur man skalla använda dem i olika sammanhang. Några punkter nedan är funderingar som jag har:

  • Kanske är det så att traditionella datorer är mer förknippade just med jobb och även krångel. De tar lång tid att starta upp och i en dator skall det finnas Word och Excell mm för att där skall man arbeta helt enkelt.
  • Det finns fortfarande en viss nyhetens behag vad gäller lss-plattor och med den kommer också innovation, dvs att här kan man göra något annat än vad man kunde tidigare.
  • Det faktum att en lss-plattor är både lätt och snabbstartad gör att den är lämplig att ta med sig på resor och kan också vara praktiskt att nyttja om man t.ex. skall hålla en föredragning. Om man ser till skolan så är den också mer ergonomisk än vad tyngre bärbara datorer är. Att ofta batteritiden är bättre än i en bärbar dator spelar också in.
  • Lss-plattor är extremt enkla att hantera, det går inte att göra fel på samma sätt som med en dator. Detta är en av lss-plattor största fördelar framför traditionella datorer.
  • Kanske är det också det att det är mer naturligt att använda sina fingrar på skärmen istället för att styra med en mus. Det händer ofta idag att barn som är vana med smartphones eller lss-plattor också försöker att styra saker på datorskärmen genom att trycka på skärmen. Enkelheten igen kanske?
Jag skulle kunna fortsätta såhär länge men fler skillnader men poängen är inte att lss-plattor är bättre än bärbara datorer, men kanske är det så att dessa tillhör olika domäner där man gör olika saker? Om så är fallet så skulle det kunna bli än mer intressant om man dessutom frågade sig inom skolans värld...var det den bärbara datorn som var stickspåret och lss-plattor som fick pedagogiken på rätt spår igen?