fredag 18 november 2011

Hej Matematik

Jag har föreläst en hel del under den senaste tiden, för rektorer inom rektorsprogrammet såväl som på en konferens i går för Yrkeshögskolor och jag talar, som vanligt, om hur allt förändras, vilket allt alltid har gjort. Men det är ofta lätt att man sätter fokus på allt det nya utan att förankra de som lyssnar till den tradition och kontext som åhörarna har med sig. För oavsett om vi verkar i en ny tidsålder så präglas vi ändå så tydligt av vårt arv.

När jag då i bakgrunden visar bilden från 70-talets matematikböcker samtidigt som jag talar om vår skola som vi känner till så brukar det gå ett sus genom auditoriet, de flesta känner igen sig, de flesta minns plötsligt sin skola och skolgång och de flesta känner samtidigt både positiva och negativa känslor. Detta är inget unikt som jag gör men jag vill arbeta mer med att förstå sin egen skolgång, sin egen tidsålder och sitt eget kämpande med skolan för att skapa förståelse för dagens unga i vår skola brottas med exakt samma problem, motgångar och framgångar som vi också hade att hantera.

I anslutning till resonemanget ovan så har jag också funderat på den retorik som ofta nyttjas i samband med skolutveckling, inte minst begreppet "verktyg" är problematiskt anser jag. Vi talar om IT-verktyg på olika sätt men begreppet är belastande. Vi har tidigare inte talat om matematikboken eller annat kursmaterial som "verktyg"men bara för att det handlar om teknik som vill man reducera de pedagogiska hjälpmedlen till "verktyg". Jag har själv använt begreppet men väljer nu att tala om dessa "verktyg" som läromedel eller lärresurser just med tanken på att det inte handlar om verktyg enligt min mening, jag förstår att jag med ovanstående vänder mig mot en hel yrkeskår som dagligen nyttjar begreppet men jag är rädd för att vi fokuserar på fel frågor om vi har ett språkbruk som bygger på att vi förminskar det vi håller på med när vi nyttjar informationstekniken i pedagogiskt syfte. Det är inte verktyg (även om man nyttjar begreppet även inom engelskan "tools") utan det är, oavsett om programmet egentligen inte skapats utifrån ett pedagogiskt syfte, en del av lärmiljön då en lärare infört det just pga att man vill skapa förståelse  för t.ex. ett problem. Vi har tidigare inte talat om svarta tavlan som ett verktyg eller kartan som rullades ned från taket som ett verktyg. När vi för in nya (gamla) begrepp som dessutom har sin bakgrund i ett industrisamhälle men ger begreppet en ny mening så blir det problematiskt, inte minst för de som tror att IT i skolan är något fundamentalt annat än vad vi tidigare arbetat med.

Bara en tanke såhär i slutet av veckan.