tisdag 8 november 2011

Spel och lärande...eller kanske handlar det om något annat?

Jag råkade under min förmiddag då jag går igenom forskningsläget inom IT och lärande av någon anledning ta del av en kort film som handlar om datorspel och skola. Det finns mycket skrivet om detta ämne forskningen är oense om huruvida spel kan vara ett gott verktyg för att skapa förståelse eller kunskaputveckling i skolmiljön. Men när jag tar del av James Paul Gee tankar om spel som t.ex. Halo och hur de relaterar till t.ex. olika tester som man har i skolan så blir det intressant. Jag anser inte att frågan egentligen handlar om huruvida man ska arbeta med videospel i skolan utan snarare hur vi kanske fastnat i ett system som bygger på traditionella tester och prov som inte alla gånger kanske fungerar. Jag säger inte att Gee har rätt, men jag anser att det är bra att frågorna ställs och att vi konfronterar våra system som präglar skolan. Se James Paul Gee tala om Video Games, Learning and Litteracy nedan: