fredag 1 april 2011

Apple köper upp Svenska Macworld

Ett synnerligen vasst aprilskämt ser vi på Macworlds sida idag den 1a april. Rätt så uppenbart att Apple inte köper upp Macworld däremot är det roligt att läsa vad själva "uppköpet" kommer att innebära för tidningens läsare. Bland annat ett nytt sekretessavtal:

4. Sekretess
För att kunna ta del av MacWorlds material måste du skriva på ett så NDA-avtal (Non-Disclosure Agreement) som innebär att du inte under några omständigheter från berätta om vad som står i tidningen. Ett brott mot detta avtal kan sannolikt innebära repressalier för dig och din familj i fem led.

På tal om licensvillkoren, se gårdagens blogginlägg med Eddie Izzard.

Även den nya designen på tidningen blir helt klart intressant:

Läs mer på Macworld