måndag 18 april 2011

Open Office läggs ned - svåra beslut för skolor som satsat på OO

IDG skriver idag om att Oracle lägger ned utvecklingen av Open office och hoppas att utvecklingen tas över i communityliknande former. OpenOffice finns i en annan version kallad Libre Office och som bygger på Open Offices källkod så det finns redan hybrider och Oracle hoppas att Open Office överlever men syftet är att släppa den kommersiella delen av Open office. Oracles Chefsarkitekt Edward Screven säger följande:
"Given the breadth of interest in free personal productivity applications and the rapid evolution of p
ersonal computing technologies, we believe the OpenOffice.org project would be best managed by an organization focused on serving that broad constituency on a non-commercial basis. We intend to begin working immediately with community members to further the continued success of Open Office. Oracle will continue to strongly support the adoption of open standards-based document formats, such as the Open Document Format."
Vi vet alltså inte vad som händer men Libre Office är ett alternativ och Open Office kommer nog att leva kvar ett långt tag ännu. Problemet för de skolor i Sverige som gått över till OpenOffice är att detta kan bli en kostsam historia. Inte primärt pga att man måste se till att skaffa ett nytt system för skolan utan för den utbildning som krävs för all personal samt också ibland för elever. Ytterligare kostnad blir det för IT-avdelningar mm som måste införa ett nytt system och när man ska välja nytt så vill man nyttja något som man tror kan fungera under längre tid. Frågan är bara vad man ska satsa på? Molntjänster eller programvaror i datorerna. Om man väljer en molntjänst, vilken ska man då satsa på? Vågar man fortsätta att använda OpenOffice eller går man över till LibreOffice?

Jag tror att skolor måste tänka till rejält nu för detta kommer att bli svårt. En del kommer att gå tillbaka till Microsoft, andra kommer att välja molntjänster (där även Microsoft också finns, nu finns t.ex. Office 365 ute för beta-test). Molntjänster i alla ära men de kräver en internetuppkoppling (Google dokument kunde man tidigare nyttja offline faktiskt men inte nu tyvärr). Öppen källkod har sina fördelar men när vi ser att ett företag släpper utvecklingen så krävs det att många hjälper till för att fortsätta utvecklingen. Detta är givetvis positivt men det är sällan gratis vilket många tror.

Hur tänker ni på skolorna som nyttjar Open Office?

1 kommentar: