tisdag 5 april 2011

Synliggör IT till skola

I USA har man lanserat en webbsida där samtliga statliga satsningar på IT synliggörs och där det klart framgår vad regeringen satsar på inom IT-sektorn. Detta är en satsning som är helt rätt, att synliggöra och visa upp vilka satsningar som prioriteras gör att de som finansierar statens finanser får en inblick i vart pengarna går.

Jag efterlyser ett liknande initiativ i Sverige, inte minst för att se hur medel inom IT i skolan fördelas. Vi behöver ett transparent system som synliggör hur skolan utvecklas och med vilka medel. På så sätt är det också enklare att få en översikt över resultaten i skolorna vilket är viktigt utifrån ett forskningsperspektiv. Kanske vågar man be IT-minister Anna-Karin Hatt att lite snabbt ordna med detta...alla vinner på det.