fredag 29 april 2011

Skollistan...debatten tar nu nya vändningar

I kölvattnet av klass 9A, Zaremba och Katederundervisning så drar nu Aftonbladet sitt strå till stacken och bidrar med Skollistan. Aftonbladets s.k. skolgranskning vilken innebär att nu kan vem som helst gå in och betygsätta sin egen skola, eller vilken annan som helst (inte att förglömma). Tanken är att man bedömer sin 1-9 skola med betyg på samma sätt som vi har sett tidigare i Doktorsguiden och Studentertyckertill. Det går också att kommentera skolan vilket görs flitigt vid vissa skolor. På detta sätt menar Aftonbladet att man gör samhället en tjänst och lyfter skolfrågan till en ny nivå, för egen del anser jag att Aftonbladet nu funnit en mycket enkel metod för att slippa gå ut och göra undersökande reportage och istället bara sitt på redaktionen och se vilka negativa omdömen en skola får. Risken är här överhängande för Wallraffande och osakliga vinklingar. Samtidigt är detta något som varje skola måste hålla koll på, oavsett man gillar eller intresserar sig av sociala medier så måste man hantera detta forum. Jag har redan nu sett en del skolledare som gått in och kommenterat i diskussionerna vilket kan vara mycket vanskligt om man inte vet vilken spelplan man ger sig in på samt är fullt medveten om vem som driver sajten, dvs Aftonbladet.

Frågan vi bör ställa oss är ändå...är detta en önskvärd utveckling? Eller frågan kanske är onödig för utvecklingen var väntad, jag har själv funderat över när en sån här sajt som även kommer att få genomslag kommer att uppstå, nu har det skett...det var bara en tidsfråga. Det är nu det är läge för en utbildning om sociala medier för många av våra skolledare och lärare för nu kommer det att bli obehagligt...igen. Nu handlar det om frågor som rör etik och moral och hur vi hanterar kritik som uppstår på Skollistan.

Vi bör komma ihåg att varken Doktorsguiden eller Studentertyckertill fått särskilt genomslag men jag tror att det kommer att bli annorlunda med Skollistan av den enkla anledningen att nu ser en av Sveriges största kvällstidningar en god chans till att skapa en stor debatt om våra "dåliga" skolor, för där kommer klart fokus att ligga.

Frågan är, vilka är det som går in och ger betyg på en sån här sida, och vad är det som man ger betyg på? Jag antar att svaren är många och i flera fall betygsätter man kanske mer sin egen lärares popularitet snarare än den pedagogiska kompetensen. Många betygsättare tänker nog inte över sitt eget lärande utan värderar andra saker som kompisar eller social miljö som kanske inte direkt är kopplad till lärmiljön.

Sen är det för enkelt att betygsätta, vem som helst kan kryssa i ett plus och när man har gjort det går det inte att ändra heller. Felkällorna kommer att bli många och man får bara hoppas att Aftonbladet inte själva går in och kryssar lite eller skriver lite kommentarer (så mycket litar jag på medier)

Jag tror att denna sida är viktig att sprida inom skolorna så att vi som pedagoger och skolledare kan förbereda oss för vad som är på gång samt också kan samtala med varandra för att få en sansad debatt om detta. Ni skolledare som blir uppringda av journalister om detta...be dem ringa tillbaka och sätt in er i detta innan ni svara något.