onsdag 27 april 2011

Hur påverkar sociala medier studierna?

Education Database Online blogg har idag publicerat en intressant artikel som visar att Facebook och Twitter både har positiva och negativa effekter på ens studier. Positiva effekter är t.ex. att studenter som använder Facebook (dvs i stort sett alla alltså) har en mer positiv syn på sig själv och ser sig själv i ett större sammanhang och inte minst mer knuten till skolan eller lärosätet och blir mer engagerade p åolika sätt. Samtidigt kan vi visa att de som läser kurslitteratur samtidigt som de nyttjar Facebook får 20% sämre resultat på examinationsuppgifterna än de som helt fokuserar på böckerna och alltså avstår från multitasking. Det verkar också vara så att studenter som nyttjar Facebook lättare blir deprimerade än icke-nyttjarna.

Tja...och såhär pågår det. Frågan är om våra nordiska grannar tillsammans med oss skulle få samma resultat om studien skrev utifrån våra förhållanden?

Se nedan för en överskådlig grafik:
Is Social Media Ruining Students?
Via: OnlineEducation.net