torsdag 14 april 2011

Våra digitala musslor

Digital delaktighet är .SE stora satsning för att minska det digitala utanförskapet. Om fler blir delaktiga i de digitala miljöerna så är det bra för Sverige och de enskilda medborgarna. Jag blir dock fundersam över vilka som egentligen befinner sig i ett utanförskap och vilka som är direkt delaktiga? Hur definierar vi delaktighet eller utanförskap? Det är lättare om vi talar om t.ex. bilar, alla som inte har en bil är direkt utesluten från kretsen bilägare som kör bil. Däremot undrar jag när vi är digitalt delaktiga? Är det när vi har en dator med internetuppkoppling eller är det när vi finns med i olika digitala sammanhang? Eller är det när vi har möjlighet att vara del i dessa sammanhang men det är inget krav att vara det? Är vi digitalt delaktiga när vi har möjlighet att påverka eller handlar delaktigheten endast om att få tillgång till information?

"I .SE:s definition är det dem som inte har haft anledning att lära sig hantera en dator, som inte vill eller som enbart använder Internet för e-post eller grundläggande informationssökning. Ofta vet de inte vilken glädje de själva kan ha av Internet, många har inte någon egen drivkraft för att lära sig mer.


Målgruppen för insatser för digital delaktighet är de som inte själva lär sig använda Internet, exempelvis av ekonomiska skäl, de som saknar tillräcklig insikt om Internets möjligheter och, i vissa fall, de som inte har tillgång till Internet. Vissa saknar helt kunskaper, andra kan använda vissa funktioner som till exempel e-post, men är osäkra på andra möjligheter. Det finns en stor spridning, både i målgruppens socioekonomiska tillhörighet och i kunskapsnivå. Det finns icke-användare i alla samhällsgrupper. Sannolikheten för att en person tillhör målgruppen ökar dock med till exempel låg utbildning, lång arbetslöshet och i övrigt svag socioekonomisk position i samhället." Läs mer i dokumentet Insatser för digital delaktighet-vem gör vad

Digital delaktighet är inte enkelt att definiera ser vi ovan. Den riktigt intressanta frågan är: Varför digital delaktighet? Är det för att vi ska höja bildningsnivån eller är det för att digital delaktighet är viktig för Sveriges utveckling? Svaret är nog JA på båda. Men om vi nu satsar på digital delaktighet så måste vi fråga oss vad det ska leda till.

Jag har många vänner på Facebook och Twitter och delaktighet kan se ut på olika sätt har jag märkt. Vi har de som är med och bidrar till informationsflödet men en stor del är kanske det man skulle kunna kalla "digitala musslor". De finns med men de bidrar inte till informationsflödet. När jag funderar över delaktighet så menar jag att man bör vara aktiv i denna delaktighet. Om jag träffar en person och talar med denne men inte får något svar så menar jag att denna person inte är delaktig, den är bara där. Personen ifråga finns med i sammanhanget men är inte delaktig. Nu kanske vi inte kan begära att alla personer är sådana som vill vara med och skriva i olika sammanhang men som jag ser det så handlar det mer om att få människor att faktiskt aktivera sig i digitala medier så att den samlade kunskapen ökar, då är vi delaktiga, men en sådan syn på delaktighet kommer nog aldrig att bli realiserad.

Vad jag försöker att säga är att delaktighet är mer än att bara vara med, att vara delaktig är att vara aktiv part i olika sammanhang, annars är man inte del av sammanhanget eller världen, bara en digital mussla som har fullt sjå med att försöka ducka och undvika delaktigheten.