måndag 18 april 2011

NGL-skolcentrum-en regional satsning

Högskolan Dalarna har ett ambitiöst projekt som går under namnet NGL (Nästa Generations Lärande) och bland alla utvecklings- och forskningsprojekt ingår även NGL-skolcentrum som jag ansvarar för. En satsning över kommungränserna i syfte dra åt samma håll inom satsning av IT i skolan. Vi har många små kommuner som inte har resurser på samma sätt som större kommuner och i detta kan vi dra nytta av varandra. Vad som däremot finns är goda erfarenheter inom kommunerna och med den samlade kompetensen samt även forskningsanknytning till det vi vill göra inom IT och lärande kan vi bara bli starkare. Högskolan Dalarna kommer här att fungera som ett nav i detta arbete och koordinera samt i viss mån också driva utvecklingen. En utveckling som vi ser som mycket viktig i skolornas val av t.ex. teknik, lärplattformar, pedagogiska vägskäl, forskningsinriktningar mm. Vi hoppas också att vi ska kunna blicka bortom den teknik som finns idag för att se var vi är på väg samt vilka långsiktiga strategier vi ska anta. Vi vet inte ännu hur många kommuner vi kommer att bli som arbetar tillsammans med detta men en rätt så realistiskt uppskattning är någonstans mellan 14-20 kommuner. Här kommer vi ytterligare att göra en starkt koppling till vår lärarutbildning samt även till vår rektorsutbildning. Den gemensamma omvärldsbevakningen, den samlade erfarenheten från olika skolor, den stora gruppen av pedagoger, NGLs forskarskola, en styrgrupp som består av skolledare och inte minst den gemensamma viljan att dra skolan framåt är alla goda skäl till varför detta kommer att bli viktigt.

På detta sätt kan vi skapa en intressant blandning av intressenter och gentemot tjänste- och IT-leverantörer och t.ex. läromedelsproducenter. Än mer intressant vore kanske att ha med dem i samarbetet.

Det är en stor glädje att få vara del i denna fantastiskt spännande utveckling och när vi nu arbetar fram en gemensam vision för de kommuner som ingår i samarbetet så har vi ett gyllene läge för att förändra inte bara en skola utan en hel region.