fredag 8 april 2011

En grannlaga granskning - upprop mot beslutet

Läser i DN att man från Socialstyrelsen kommit fram till att SMS-avisering till t.ex. tandläkartid inte är godkänd utifrån hur man får sprida patientuppgifter. Jag och flera med mig har verkligen värdesatt möjligheten till SMS-avisering, dels för att slippa utskick i brevlådan men även för att man faktiskt kommer ihåg tiden bättre med denna avisering. Samtidigt kan jag förstå Socialstyrelsen som menar att det finns risk att patientuppgifter kan hamna i fel händer. Detta är en naturlig reaktion av Socialstyrelsen då man vill i högsta grad kunna garantera att rätt person nås av en kallelse eller ett besked. Men faktum är att kallelser per post även kommer fel så vi kan aldrig värja oss mot att uppgifter hamnar i fel händer.

Det är inte ens tillåtet att sända SMS även om mottagaren godkänner villkoren och förstår att en kallelse rent teoretiskt kan hamna i fel händer. Detta är lite oroväckande med tanke på att vi som medborgare helt enkelt måste förstå samt ta ansvar för våra digitala åtaganden och även inse att vilken värld vi än lever i så kommer fel att ske. Oavsett om det är ett digital eller analogt samhälle så kommer vi att misslyckas. Vi bör istället väga fördelarna mot nackdelarna och försöka få maximal nytta och lycka utifrån de möjligheter som finns. Frågan handlar alltså här om ett rent etiskt problem: Ska vi se till den stora massans välbefinnande framför den enskilde individens smärta? En fråga som ofta har diskuterats inom den praktiska filosofin.

Så frågan bottnar i följande...om en enda invid drabbas av att dennes patientinformation hamnar i fel händer och konsekvenserna för denne blir omfattande och besvärliga, skall denna eventualitet prioriteras framför kanske tusentals meddelanden som kommer rätt och bringar mervärde åt dessa? Det är inte alltid enkelt, men det ska det inte vara heller. Om vi tänjer än mer på denna problematik så måste vi fråga oss om detta kan innebära att allmänhälsan faktiskt blir sämre pga att vi missar våra tider på tandläkaren eller vårdcentralen som ett direkt resultat av att SMS-aviseringen försvinner?

I vilket fall har ett upprop initierats av Pernilla Rydmark på Internetfonden.se mot detta beslut som Socialstyrelsen nu lagt och vill du försöka strida för att ha kvar SMS-avisering så är det bara att gå in på MerSMS och skriva på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar