måndag 12 september 2011

1996 vs 2011

Mycket har hänt i utvecklingen på knappt 20 år. Internet som i början av 90-talet endast var åtkomligt vid universiteten har idag blivit i stort sett varje individs nödvändighet för att klara sig i samhället. Jag minns själv när jag började att nosa på internet 1993 och förstod egentligen inte ett dugg utom att internet helt plötsligt öppnade nya världar för mig...om om de öppnades för mig så öppnas de säkerligen för andra och nu fick jag nya kunskaper om religioner världen över som tidigare varit fördolda eller faktiskt helt okända för många inom religionsvetenskapen.

Jag tror att vi idag nästan undervärderar internets möjlighet till att få nya intryck och skapa nya förutsättningar för kommunikation. Istället så har man inte minst inom skolvärlden allt för ofta fokuserat på att internet och datorer istället flyttar fokus från lärande till...tja, kalla det vad du vill men de är inte bra, vill många mena. Denna förminskning av de förutsättningar som finns idag är att förminska även oss själva. Att inte se möjligheterna i att kunna kontrollera, dubbelkontrollera och till och med försöka att ta kontakt med källan själv är inte bara revolutionerande, det är helt enkelt magiskt. Om vi dessutom funderar över denna korta historia vi har i digitala sammanhang och tänker oss ytterligare 15-20 år framåt i tiden så tar det stopp...helt enkelt för vi kan inte föreställa oss vad som kommer hända. Jag slår in öppna dörrar men det viktiga är att påminna oss själva om dels historien men inte minst att vi de facto alltid undervärderar de möjligheter och resurser nätet tillhandahåller.

Har du glömt din samtidshistoria, se Mashables nostalgiska internethistoria till vänster (klicka på bilden), det bör dock tilläggas att detta handlar mycket om nordamerikanska förhållanden, men jag tror att många ändå känner igen sig i det mesta.