tisdag 20 september 2011

Mer om trådlösa nätverk i skolan

Jag spinner vidare på gårdagens inlägg om eventuell skadlig strålning från trådlösa nätverk. Det är den lilla kommunen Gullspång som kommit i blåsväder och där politiker tagit det säkra före det osäkra och valt att bromsa installationenav några trådlösa accessstationer (läs och lyssna mer om detta på P4 Skaraborg). Man har, enligt artiklarna som tar upp detta, fått information om att forskningsläget är oklart vad gäller skadlig strålning. Jag förstår idag varför och varifrån dessa rapporter kommer. Jag besökte en kommun idag och talade om IT i skolan och fick då kännedom om att i stort sett alla kommuner, skolor och myndigheter har fått ett utskick från en privatperson som vill driva denna fråga mycket starkt. I utskicket hänvisas till ett antal forskningsrapporter som stödjer detta samt att författaren av dokumentet menar att frågan i Sverige är tabu-belagd och att media trots uppvaktning inte vill skriva något om detta. När man ser spåren efter denne persons aktivitet på nätet så vill han gärna uppmåla det som att alla myndigheter och forskare m.fl. som inte tycker som honom således är köpta och de forskare som tycker som honom även dessa åsidosätts på de lärosäten som de verkar på.

Dokumentet är inte sakligt skrivet utan bygger snarare på rädsla och föräldrars oro för sina barn och det som bekymrar mig mest är att flera av de rapporter som dokumentet hänvisar till har tveksam status i forskningsvärlden (se t.ex. information om rapporten The Bioinitiative Wikipedia).

Sen måste jag bara fundera över inkonsekvensen över det faktum att personen som kontaktar skolor, kommuner, myndigheter mm och vill upplysa om faran med trådlös strålning och uppmanar skolor mfl. att sluta med detta, är VD för en affär som säljer kommunikationsutrustning, DECT-telefonilösningar, och mobiltelefoner mm? Skulle man inte sluta med sådan verksamhet om det vore så farligt?

Nu funderar ni kanske över varför jag inte väljer att länka till rapporten som sprids, mitt svar på den frågan är att den redan är tillräckligt spridd.