onsdag 21 september 2011

Wikipedia är fortfarande svårt

Jag var nyligen på en gymnasieskola och talade om IT som del i lärandets vardag och kom i pausen att sitta i samtal med rektorn för skolan. Det var tydligt att för rektorn samt för många andra så är Wikipedia fortfarande något som endast är desinformation. Det slog mig då att vi som arbetar med att utveckla skolan måste vara mycket mer tydlig i att förklara hur Wikipedia är uppbyggd och hur kollaborativt arbete leder till än mer granskning än vad vi tidigare varit van vid. Wikipedia har klart sina brister såsom många andra uppslagsverk och det ska vi också vara tydliga med, men just detta att gå bakom själva orden i Wikipedia och se hur de har skapats av många personers bidrag är det som är spännande. Jag har sett många gånger att man istället för att gå på Wikipedia direkt och istället fokuserar på Wikimedia-foundation så inser många att detta var mycket större än vad man någonsin kunde ana och att här finns ett större tänk än endast Wikipedia. Jag tror att många kritiker ser Wikipedia som ännu ett webbsidesbygge utan styrning och riktning. Kanske är bilden som Eddie Izzard visar upp inte helt korrekt...men rätt träffande: