fredag 30 september 2011

Den svagaste länken

CC by Geek&Poke
Jag följer rätt många olika utvecklingsprojekt där IT integreras i undervisningen, detta på alla nivåer från grundskola till högre utbildning. Vidare är jag med och utbildar om just pedagogisk utveckling med stöd av IT och har gjort det under många år. Det som slår mig är att trots den snabba utvecklingen av IT så finns det stora problem inte minst i en-till-en satsningarna där strul med datorer stjäl tid från lektionen och där lärare många gånger tvingas till snabba ad-hoc lösningar när det inte funkar som man tänkt sig. Alternativt så ber man sin kollega komma över vilket i sin tur inverkar på dennes lärares lektion och drabbar även dessa elever.

Jag tror att många av er känner igen er i detta. Det som är mest intressant är att detta många gånger inte beror på lärares okunskap eller otillräckliga vana vad gäller handhavande med datorer, utan det handlar om yttre faktorer som inverkar. Bland dessa yttre faktorer ser jag bland andra följande:
  • Nätverk som inte fungerar
  • Datorer som tar tid på sig att "komma igång"
  • Datorer som startar om vid fel tillfälle/alternativt "fryser/blåskärm"
  • Problem med att koppla in datorprojektor
  • Elever och lärare som inte "hittar rätt" på nätet
  • Lärplattformar eller motsvarande som inte svarar eller ligger "nere"
Det finns många fler flaskhalsar men jag tror att poängen går fram. Om vi skulle fundera över hur mycket tid som vi har varit tvungna att nyttja för att få tekniken att fungera för oss så tror jag att vi skulle bli lite oroliga. Samtidigt får vi inte glömma att det tidigare tog rätt mycket tid att kopiera papper och få hjälp med den neddragbara världskartan som kartan som krånglade (och som dessutom var gammal för där stod ju det Sovjetunionen och inte Ryssland mm).  Eller de elever som glömt sina böcker eller pennan. Vi har haft samma brus tidigare men skillnaden var att läraren lyckades hantera situationen just för att det var ett annat problem än ett tekniskt.

Frågan är nu hur man kan slippa dessa tidsödande flaskhalsar? Nu börjar vi tack och lov får mer stabila datorer som beter sig som vi hoppas att de ska göra men jag hoppas att vi får se en utveckling med än mer stabila och snabba enheter. Läsplattorna är här bättre för de startar på en gång och fungerar relativt bra, men även här finns klart problem. 

Vi kommer längre om vi har lärare som är utbildade men faktum är att dessa ändå inte helt löser problemen då vi har med elever att göra, dessa har inte samma kunskaper även om vi tror det och löser inte alla problem vilket många ännu tror att de skall klara av. Jag tror att lösningen till viss del ligger i att alla måste vara med förberedda inför en lektion, där det förväntas av eleverna att man ska vara igång omgående och att varje person i skolan skall arbeta för detta. Då handlar det inte längre om teknik utan snarare ett förhållningssätt till utbildning vilket är en helt annan fråga. Nu är inte detta så lätt gjort även om det låter bra. Min tanke är snarare att tekniken kanske just kan få våra elever att vara förberedda på detta sätt. Att de har kontrollerat att deras läromedel fungerar (dvs datorn/läsplattan) och om de inte gör det så är det något som faller utanför normen.

Givetvis gäller detsamma för läraren, att gå in i en lektion utan att i förväg testat att tekniken fungerar är inte tillrådligt. Våra pedagogiska upplägg handlar inte vara idag om att tillse att vi har en god tanke om nästa lektion utan i detta upplägg skall också ingå att vara förberedd. 

Vi kommer framgent att få problem, men jag tror många gånger att våra problem sitter i huvudet snarare än i tekniken...men samtidigt så kan tekniken ställa till det för oss...precis då vi som allra mest önskar att den ska fungera. Det är alltid den svagaste länken....