torsdag 29 september 2011

Läsplattor och problem med lösningar

Jag har under morgonen varit med ett lärarlag på ett gymnasium som inför läsplattor för några program. Där har man en blandad miljö och jag är med dels för att utveckla projektet men också följa processen när det handlar om hur dessa implementeras och nyttjas i undervisningen. Ena hälften har en Asus Andoid 3.1 Honeycomp läsplatta medan den andra halvan har iPad2. Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser ännu då projektet satt igång för några veckor sedan, men det är oerhört intressant att följa. På något sätt så har vi två helt olika miljöer med Androiden och iPaden och mitt intresse är att se om man arbetar annorolunda beroende på vilken enhet man nyttjar. Vi säger ofta att det borde inte vara så men vi får se om själva hårdvaran kommer att påverka undervisningen.

Vi har egentligen med fler parametrar att göra, dels det faktum att man inför läsplattor istället för datorer i klassrummet och om det är någon skillnad gentemot vanliga datorer. Den andra parametern är just skillnaden mellan de som nyttjar de olika läsplattorna. Det som är helt klart är att båda grupperna kommer att stöta på problem, inte minst av administrativ art men en fråga som genast dyker upp är...behöver vi verkligen en lärplattform? Frågan är intressant och träffande. Särskilt med tanke på att många av de som levererar lärplattformar fortfarande tror att vi är kvar i 90-talet.

Jag kommer att återkomma om detta men är just nu fylld av så många frågor och funderingar men absolut mest intresserad av...hur uppfattar och ser eleverna på detta. Alla lösningar har sina problem och för och nackdelar, men vi lever med dem och överkommer dem.