onsdag 7 september 2011

Think Big: Skola stänger Facebook

Finnvedens Gymnasium i Värnamo har stängt av möjligheten för eleverna att nå den sociala mötesplatsen Facebook via kommunens nätverk rapporterar SR, se: Skola stänger Facebook. Orsaken till att man stänger är den klassiska, dvs att mobbning under skoltid har skett vid flera tillfällen och mediet har varit Facebook. Gymnasieskolan har fler än 1000 elever vilket är viktigt att känna till då det är en stor mängd personer vi här har att göra med, vi kan nästan utgå från att de flesta har ett Facebook-konto. Nu har det under den senaste veckan dock varit ett antal incidenter som klassas som mobbning och trakasserier vilket har resulterat i en stängning av det publika trådlösa nätverket på skolan, allt i syfte att stäva mobbningen.

Syftet är gott, mobbning är alltid mobbning är alltid mobbning, oavsett kommunikationsmedel med metoden är fel. Mobbningen kommer inte att försvinna i och med att man tillämpar en kollektiv bestraffning vilket detta måste betraktas som. Jag har aldrig förespråkat och kommer aldrig att förespråka begränsningar i nätverk då det är en lösning som inte håller. Den skapar snarare en frustration och bidrar med "tändvätska" åt den eld som blossat upp. Men skolan måste ta sitt ansvar och det enda den omgående kan göra är just att stänga systemets access till Facebook. Men åtgärden är kortvarig, särskilt idag då allt fler har tillgång till 3G-uppkopplingar vilket ändå ger tillgång till Facebook under skoltid. Skolan bör därför sätta upp störsändare för mobil-kommunikation för att förhindra även detta. Vi ser att det hela skapar nya frågor och tar inte sikte på den viktiga frågan...varför sker mobbning, vilka underliggande faktorer finns här som skapar denna situation? Det är inte Facebook som skapar detta, kanske är det istället den pedagogiska miljön som är del av problemet?

Frågan om mobbning är aldrig enkel men lösningen är sällan den enklaste heller. Att stänga Facebook lugnar kanske några föräldrar en tid men inte eleven som mobbas i sig, dennes problem kvarstår.

Finnvedens Gymnasiums officiella Facebooksida och hemsida kan vi läsa med stora bokstäver: Think Big