måndag 5 september 2011

Spelar datorspel på lektionstid

Attribution Some rights reserved by woallance3
Förra veckan debatt var det att skolinspektionen hade underkänt en gymnasial utbildning vid Ross Tensta Gymnasium i Stockholm (se artikel i DN) bland annat för att man genom att spela spel inte nådde upp till de mål som studierna skall syfta samt att man dessutom i avsaknad av en idrottslärare fått nyttja ett gym samt spela dansspel. Skolinspektionen fann också att det sakandes behöriga lärare i bland annat matte. Jag saknar tillräckligt med information för att kunna spegla vad som egentligen har hänt, däremot är det lite synd att en sådan här nyhet drar ned de goda ambitioner som skulle kunnat ligga till grund för denna satsning. För många år sedan skrev jag en handledning i att använda olika kommersiella spel i religionsundervisningen för att kunna förstå komplexa och grundläggande begrepp, inte minst ondska och godhet (Skriften hette SkolbokITiden). Detta är idag fullt möjligt med flera olika spel där de etiska frågeställningarna ständigt ligger i fokus och som kan ta sina utgångspunkter utifrån spelarens syn på sig själv och sina medspelare (omvärld).

Men någonstans så klingar "datorspel" illa i mångas öron och det kan inte omfatta annat än just spel. Däremot är det intressant att vi inte har några problem med begreppet "rollspel" som egentligen är samma sak som datorspel (åtminstone de som omfattar onlinefunktioner) så själva ordet "dator" verkar vara problemet. Jag tror på att lyfta in världen som spelarna befinner sig i skolan men jag tror också att det ska ske med en mycket väl förankrad pedagogisk grundidé som bygger på samma tankar om lärande och reflektion som i alla andra fall.

Sen vore det också intressant att mer ta del av elevernas vardag på skolan och hur man arbetar med att motivera eleverna till att uppskatta skolan och lärande, se Expressens inlägg tidigare idag.